Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Braif aan Romaainen Begun (1: 1- 7)   
Woarom of Paulus zo geern noar Rome tou wil (1: 8-17)   
Gods straf over goddelooshaid van haaidenwereld (1:18-32)   
Jeuden goan net zo min vrij oet (2: 1-11)   
Haaidens nait oordaild noar Jeuden heur wet (2:12-16)   
Van binnen mout ie Jeud wezen (2:17-29)   
God staait in zien recht, as E straft (3: 1-20)   
God sprekt vrij wèl op Jezus vertraauwt (3:21-30)   
Hou was dat onder t Olde Testement? (3:31-31)   
Oabraham, voader van ale geleuvegen (4: 1-25)   
Goie verwachtens noa God zien nij begun (5: 1-11)   
Gevolgen van Oadam zien doad en van Christus zienent (5:12-21)   
Van zunde òf: nou begunt n nij levent (6: 1-14)   
God zien dainst of in zunde zienent (6:15-23)   
Vrij van wet (7: 1- 6)   
Wet veur zunde (7: 7-26)   
Leven volgens de Gaist (8: 1-17)   
Glorie dij komt (8:18-30)   
God zien laifde (8:31-39)   
God is traauw aan zien woord (9: 1-29)   
t Oetverkoren volk en Christus (9:30-10:21)   
God het zien volk nait verstöt (11: 1-10)   
Izrel en redden van haaidens (11:11-24)   
Izrel wordt weer aannomen (11:25-36)   
Leven in God zien dainst (12: 1-21)   
Plichten tegenover t gezag (13: 1- 7)   
Plichten tegenover nkander (13: 8-14)   
Mekoar nait veroordailen (14: 1-15:6)   
Christus is veur Jeuden en haaidens (15: 7-13)   
Woarom Paulus schrift (15:14-21)   
Paulus zien plan om noar Rome te raaizen (15:22-33)   
Groutnizzen (16: 1-24)   
Lof aan God (16:25-27)   

Van zunde ��f: nou begunt n nij levent (6: 1-14)

Braif aan Romaainen 06


01Wat zel we den zeggen: loat we mor deurgoan mit zundegen, den krieg we zoveulstemeer genoade? 02Gain sproake van! As we toch veur zunde t ter tou doan hebben, hou zel we der den nog in leven? 03Ie waiten toch wel: wie altmoal dij deur deup in Christus opnomen binnen, binnen in zien dood opnomen? 04Deur deup opnomen in zien dood, bin we dus mit hom begroaven. Den kon wie ook, net as Christus tou t graf oet opston deur zien Voader zien macht, n nij levent laaiden. 05As we ja zo mit hom vergruid binnen dat we net as hai staarven, den zel t ook zo wezen dat we net as hai opstoan. 06Wie besevven ja: ons olde mensk is mit hom aan t kruus sloagen om aan dat zundeg bestoan n èn te moaken, dat we nait laanger zunde dainen zollen. 07Dij sturven is, is van rechten van zunde òf. 08Mor as wie mit Christus sturven binnen, vertraauw we der op dat wie ook mit hom leven zellen. 09Wie waiten ja: nou Christus oet dood opstoan is, staarft e nait meer; dood het niks meer over hom te zeggen. 10 Zien staarven betaikent dat e veurgoud van zunde òf kwam; zien levent betaikent, dat e leeft veur God. 11 Zo mout ie joezulm ook zain: as dood veur zunde, mor as levend veur God, in Christus Jezus. 12 Loat zunde in joen vergankelk bestoan nait meer boas speulen en geef nait tou aan wat dij begeert. 13 Lain joen vermogens nait laanger aan zunde as riw om verkeerde dingen mit te doun. Lain joezulm aan God as mensken dij van dood weer leventeg worden binnen. Lain joen vermogens aan God as riw om goud mit te doun. 14 Zunde mag nait laanger boas over joe speulen: ie stoan ja nait onder wet, mor onder genoade.