Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Habakuk Wat n toustand in Judoa: woar blift God? (1: 2- 5)   
Babyloniërs zellen Judoa stravven, zegt God (1: 6-11)   
t Muit Habakuk van zien volk: mout dit zo slim? (1:12-2:1)   
Twijde antwoord van God (2: 2- 4)   
Babyloniërs goan der aan! (2: 5-20)   
Verlös joen volk en vermorzel joen vijanden (3: 1- 2)   
God komt, den komt Hai in aal zien majesteit (3: 3- 7)   
God braandt lös (3: 8-15)   
Doodsbenaauwd - mor t komt weer goud! (3:16-19)   

God braandt l��s (3: 8-15)

Habakuk 03


08Binnen t weer de revieren, HEER, doar ie t op verzain hebben,
of is t de zee,
doar ie helleg op binnen?
Woarom goan ie toch weer op t oorlogspad
mit joen peerden en striedwoagens
doar gainain tegen aan kin?

09Ie hoalen pielenboog al veurndag, pielen schait ie ain veur ain òf.
Ie spolten eerde,
dat t wotter der in stromen oetkomt.

10 Baargen zain joe, ze trillen van benaauwdeghaid,
t wotter smakt oet dikke dunderwolken omdeel,
oceoan bollert van baangeghaid,
stekt roadeloos aarms omhoog.

11 Zun en moan gaait weerom noar t stee doar ze opkommen binnen,
ze moaken baaident dat ze votkommen
veur t flitsen van joen pielen,
weerlicht van joen speer.

12 Vergrèld voam ie over eerde, ie vermorzeln volken doar ie kwoad op binnen.

13 Ie binnen op pad goan om joen aigen volk te verlözzen, verbriezeln zel ie kop van goddelozen,
ie leggen fonnement van heur hoezen bloot
aan onderste stain tou.

14 Mit joen pielen schait ie heur soldoaten dwaars deur kop as ze der aanstoeven kommen
om ons oet nkander te joagen,
mainen dat ze in heur hool
heur slachtovvers opvreten kinnen.

15 Ie poazen heur peerden in zee omdeel, in bragel van grode wotters.