Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Habakuk Wat n toustand in Judoa: woar blift God? (1: 2- 5)   
Babyloniërs zellen Judoa stravven, zegt God (1: 6-11)   
t Muit Habakuk van zien volk: mout dit zo slim? (1:12-2:1)   
Twijde antwoord van God (2: 2- 4)   
Babyloniërs goan der aan! (2: 5-20)   
Verlös joen volk en vermorzel joen vijanden (3: 1- 2)   
God komt, den komt Hai in aal zien majesteit (3: 3- 7)   
God braandt lös (3: 8-15)   
Doodsbenaauwd - mor t komt weer goud! (3:16-19)   

God komt, den komt Hai in aal zien majesteit (3: 3- 7)


Habakuk 03


01Gebed van profeet Habakuk. Kin zongen worden as n kloaglaid.
02HEER, ik heb heurd aal wat ie vrouger doan hebben.
Doar bin ik haildaal deur van streek.
Dou toch dat, wat ie destieds doan hebben
nog ais in ons tied!
Loat op t heden nog ais zain wèl of ie binnen.
Hou kwoad ie ook op ons binnen,
heb toch omdenken mit ons.

03Ik zai God weer van Teman kommen, de Haailege van t gebaargte Paran.
Zien stroalende pracht bedekt hemel,
eerde is vol van zien glaans.

04Onder hom is n glaans as van zun dij opkomt, aan zien zied binnen flitsen as weerlichten,
doarachter zit zien kolesoale kracht bezied.

05Pest gaait veur hom oet, glìnne koors zit hom op hakken.

06Staait hai stil, den trilt eerde, kikt hai om zok tou, den springen volken van schrik in t èn.
d'Olde baargen vlaigen in groezelementen,
heuvels doar hai van oldsheer pad bie langs het, zakken in nkander.

07Tènten van Kusan worden veur mien ogen votveegd, tèntklaiden van Midjan flappen.