Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Habakuk Wat n toustand in Judoa: woar blift God? (1: 2- 5)   
Babyloniërs zellen Judoa stravven, zegt God (1: 6-11)   
t Muit Habakuk van zien volk: mout dit zo slim? (1:12-2:1)   
Twijde antwoord van God (2: 2- 4)   
Babyloniërs goan der aan! (2: 5-20)   
Verlös joen volk en vermorzel joen vijanden (3: 1- 2)   
God komt, den komt Hai in aal zien majesteit (3: 3- 7)   
God braandt lös (3: 8-15)   
Doodsbenaauwd - mor t komt weer goud! (3:16-19)   

Babyloni��rs goan der aan! (2: 5-20)

Habakuk 02


05Baargen geld, doar kin je nait op vertraauwen, tirannen, dij kommen der nait,
lu dij bek zo wied open hebben as t dodenriek,
dij nooit zat worden, net zo min as de dood.
Ale volken willen ze boas over worden,
ale noatsies willen ze opsloeken.

06Aal dij volken zellen heur dommit gek aansteken, begunnen te ragen en reren:
"Dat zel ie gewoar worden,
dat ie aandermans goud bie nkander reupt hebben,
riek worden binnen van wat joenent nait is!"
- mor dat het langste tied duurd!

07Wees ter op verdocht: in ains zellen ze in t èn kommen,
t joe dubbeld en dwaars betoald zetten.
Ze zellen wakker worden,
joe schrik op hoed joagen,
ze zellen joe splinterlieke noakend oetklaiden.

08Ie hebben wait houveul volken plunderd, mor nou zellen ze joezulm leegplundern.
Dat heb ie der van dat ie mensken vermoord hebben,
heur laand, heur steden, mit heur volk tamtaaierd hebben.

09"Dat zel ie gewoar worden dat ie tou joen aigen onhaail,
voel gewin moakt hebben,
om joen nust doar zo hoog van op te baauwen,
dat dij boeten klaauwen van t ongelok blift."

10 Ie hebben kwoad in t zin had tegen aandern - mor tou joen aigen schaande,
ie hebben wait houveul volken tamtaaierd -
mor tou joen aigen ongelok.

11 Alderdeegs stainen in muur roupen ja "Vroak!" t gebint ropt t zulfde weerom.

12 "Dat zel ie gewoar worden, dat ie joen steden baauwd hebben
mit misdoad as fonnement
en bloud as spezie."

13 Aal t waark doar dij volken en noatsies zok dood tegen knooid hebben,
zel in vlammen opgoan,
en ie worden der gain spier beter van.
Zo het de HEER, d'Aalmachtege God, dat wild.

14 Want tied zel kommen, dat elkenain gewoar worden zel, hou groot en machteg de HEER is.
Den zel haile wereld zo vol van zien heerlekhaid wezen,
as zee vol wotter.

15 "Dat zel ie gewoar worden, dat ie aandern volgaiten mit draank
dij heur wezenloos moakt,
dat ie heur doen vouern
om heur noakend en bloot te zain."

16 Ie hebben joe zat eten aan aandermans schaande, heur eer vertrapt,
nou mout ie zulm zoepen en stìndoen worden.
Beker dij de HEER in zien rechterhaand het, langt hai joe tou,
in stee dat ze joe eren, zellen ze joe verachten!

17 Omdat ie ale bomen op Libanon zien baargen en ale daaiern doar oetreud hebben
zel iezulm oetreud worden.
Dat heb ie der van
dat ie mensken vermoord hebben,
heur laand en heur steden mit heur volk tamtaaierd.

18 Wat heb ie den aan joen ofgodsbeelden? Binnen ja aans niks as stokken stain,
dij n stainhaauwer bekapt het,
of poppen van metoal.
Dikke leugenputen binnen t,
niks as stomme ofgoden,
al vertraauwt man dij heur moakt het der ook op.

19 Dat zel ie nog vernemen, dat ie tegen zo n stok holt zeggen: "Wor es wakker!"
en tegen n stomme vlint: "Kom es in t èn!"
Het zo n god joe wat te vertellen?
Niks toch zeker!
Of zit e ook onder n dikke loag zulver of gold,
hai is stìndood.

20 Mor wat de HEER aangaait, dij woont in zien haailege tempel.
Doar hai is mout elkenain stil wezen.