Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Habakuk Wat n toustand in Judoa: woar blift God? (1: 2- 5)   
Babyloniërs zellen Judoa stravven, zegt God (1: 6-11)   
t Muit Habakuk van zien volk: mout dit zo slim? (1:12-2:1)   
Twijde antwoord van God (2: 2- 4)   
Babyloniërs goan der aan! (2: 5-20)   
Verlös joen volk en vermorzel joen vijanden (3: 1- 2)   
God komt, den komt Hai in aal zien majesteit (3: 3- 7)   
God braandt lös (3: 8-15)   
Doodsbenaauwd - mor t komt weer goud! (3:16-19)   

Twijde antwoord van God (2: 2- 4)

Habakuk 02


01Ik goa nou op wacht stoan, op oetkiektoorn boven op muur,
om gewoar te worden wat of God mie te zeggen het,
wat antwoord hai mie geft op mien beklag.

02De HEER gaf mie dit antwoord: Wat of ik die vertel,
mostoe op n groot bred schrieven,
dat elk dij der bie langs komt t goud lezen kin.

03t Kin nog wel n zet duren eer t zo wied is, mor as tied ter heer is, zel t sekuur gebeuren,
doar kinstoe van op aan.
Of liekt ook dat t slim laank duurt,
wacht mor òf, t gaait wis en woarachteg deur.

04f + Vers 4 en 5: Noar t veurbeeld van Griekse vertoalen en Dode Zee-rol mit n poar lutje veraanderns in Hebreeuwse tekst.f* Dit mostoe opschrieven: Minne lu mit n groot woord mag ik nait lieden,
dij goan der aan,
mor lu mit t haart op goie stee,
dij redden t deur heur vertraauw in God.