Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Habakuk Wat n toustand in Judoa: woar blift God? (1: 2- 5)   
Babyloniërs zellen Judoa stravven, zegt God (1: 6-11)   
t Muit Habakuk van zien volk: mout dit zo slim? (1:12-2:1)   
Twijde antwoord van God (2: 2- 4)   
Babyloniërs goan der aan! (2: 5-20)   
Verlös joen volk en vermorzel joen vijanden (3: 1- 2)   
God komt, den komt Hai in aal zien majesteit (3: 3- 7)   
God braandt lös (3: 8-15)   
Doodsbenaauwd - mor t komt weer goud! (3:16-19)   

t Muit Habakuk van zien volk: mout dit zo slim? (1:12-2:1)

Habakuk 01


12 HEER, ie hebben toch altied ons God west? Mien haailege God, ie goan toch nait dood?
Ie hebben dij Babyloniërs toch bloots hierheer hoald
om ons op t rechte pad te zetten?
O HEER, ons rots, ie hebben heur toch allain mor stuurd
omdat wie nait om liek wollen?

13 Mor hou kin ie den aanzain, dat ze ons aal dizze ellèn aandoun?
Dat kin ie toch nooit over joen kaant goan loaten?
Woarom loat ie mensken geworden,
dij zo deurhèn vaals en gemain binnen?
Woarom zeg ie niks as zai lu opsloeten,
dij altied nog beter binnen as zaizulm?

14 Hou kin ie touloaten dat ze mensken behandeln as vis of gernoat, dij elk mor veur t vangen het?

15 Dij lu van Babel vangen ja ale volken net as viskerlu vis aan hoak sloagen,
ze hoalen heur bie nkander mit n sleepnet,
ze vangen heur mit n foek.
En den groot feest mit meziek en daanzen,

16 ze ovvern aan heur netten en foeken, want dij zörgen der ja veur,
dat ze vet in schuddel hebben.

17 Zellen ze heur netten hailtied mor leegschudden? Kinnen ze aalweg mor aander volken vermoorden
zunder meedlie?

Habakuk 02


01Ik goa nou op wacht stoan, op oetkiektoorn boven op muur,
om gewoar te worden wat of God mie te zeggen het,
wat antwoord hai mie geft op mien beklag.