Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Habakuk Wat n toustand in Judoa: woar blift God? (1: 2- 5)   
Babyloniërs zellen Judoa stravven, zegt God (1: 6-11)   
t Muit Habakuk van zien volk: mout dit zo slim? (1:12-2:1)   
Twijde antwoord van God (2: 2- 4)   
Babyloniërs goan der aan! (2: 5-20)   
Verlös joen volk en vermorzel joen vijanden (3: 1- 2)   
God komt, den komt Hai in aal zien majesteit (3: 3- 7)   
God braandt lös (3: 8-15)   
Doodsbenaauwd - mor t komt weer goud! (3:16-19)   

Babyloni��rs zellen Judoa stravven, zegt God (1: 6-11)

Habakuk 01


06Ik stuur joe Babyloniërs op dak, dat grammiedege en roege volk,
dat haile wereld ofstruunt
om andermans laand, steden, dörpen en hoezen.

07Mensken binnen doodsbenaauwd veur heur, ze doun krekt wat heur in kop komt,
netgliek wèl of wat, t zel heurent wezen.

08Heur peerden binnen gaauwer as tiegers, filaainer as wolven dij bie oavend op roof oet goan.
Heur peervolk staait op sprang,
komt ter van vèrren aanvlaigen as gieren op t oas.

09Heur leger het aans niks in t zin as moord en doodslag, zai joagen mensken doodschrik op hoed,
drieven gevangenen bie nkander as muggen zoveul.

10 Keunenks hebben ze de gugel mit, hoge heren scheren ze de gek aan,
ze geven gain spier om n verstaarkte stad:
ze moaken n schaans en nemen stad in.

11 Wieder gaait t weer, as n vlaigende störm, stad verbie.
Heur kracht vertraauwen ze op, dat is heur god.