Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Ezechiël EZECHIËL WORDT ROUPEN AS PROFEET
Ezechiël wordt roupen (1: 1- 3:15)   
Ezechiël aansteld as wachter (3:16- 3:21)   

VAAL VAN JERUZELEM AANKUNDEGD
Vaal van Jeruzelem aanzegd (3:22- 5:17)   
t Sweerd zel Izrel roaken (6: 1- 6:14)   
t Èn is ter heer (7: 1- 7:27)   
Vizioun in tempel van Jeruzelem (8 :1-11:24)   
Taiken veur n rebels volk (12: 1-12:20)   
Ezechiël en aander profeten (12:21-14:11)   
Hou of t Jeruzelem vergoan zel (14:12-14:23)   
t Holt van wiendroef (15: 1-15: 8)   
Jeruzelem zien ontraauw (16: 1-16:62)   
Oarends en wiendroef (17: 1-17:24)   
Dij rechtveerdeg handelt, zel leven (18: 1-18:32)   
Laiwin en wiendroef (19: 1-19:14)   
Izrel opstandeg en onraain (20: 1-20:44)   
t Sweerd tegen Jeruzelem (21: 1-21:37)   
Oordail over Jeruzelem (22: 1-22:31)   
Ohola en Oholiba (23: 1-23:49)   
Kookpot (24: 1-24:14)   
In ain slag (24:15-24:27)   

PROFETAAIERN TEGEN JUDOA ZIEN VIJANDEN
Profetaaiern tegen volken om Izrel tou (25: 1-25:17)   
Profetaaiern tegen Tyrus (26: 1-28:19)   
Profetaaiern tegen Sidon (28:20-28:26)   
Profetaaiern tegen Egypte (29: 1-32:32)   
Elkenain wordt oordaild noar zien doaden (33: 1-33:20)   
Ezechiël kin weer proaten (33:21-33:22)   
t Onhaail komt (33:23-33:33)   
Minne hedders en goie hedder (34: 1-34:31)   
Profetaaiern over baargen van Seïr en Izrel (35: 1-36:15)   
Om mien haailege noam (36:16-36:38)   
n Leegte vol bonken (37: 1-37:14)   
Ain God, ain volk, ain hedder (37:15-37:28)   
Gog zien leger versloagen (38: 1-39:29)   

NIJE TEMPEL
Nije tempel (40: 1-40: 5)   
Oosterpoort (40: 6-40:16)   
Boetenplaain (40:17-40:19)   
Noorderpoort (40:20-40:23)   
Zuderpoort (40:24-40:27)   
Binnenste zuderpoort (40:28-40:31)   
Binnenste oosterpoort (40:32-40:34)   
Binnenste noorderpoort (40:35-40:37)   
Ovverroemtes (40:38-40:47)   
Binnenin tempel (40:48-41: 4)   
:11 Boetenkaant van tempel (41: 5--41:11)   
t Gebaauw achter tempel (41:12-41:15)   
Inrichten van tempelgebaauwen (41:15-41:26)   
Roemtes veur priesters (42: 1-42:14)   
Haile tempel mit nkander (42:15-42:20)   
De HEER zien verschienen weerom in tempel (43: 1-43:12)   
t Altoar (43:13-43:17)   
Inwijden van t altoar (43:18-43:27)   
Tougang tou tempel (44: 1-44: 9)   
Levieten (44:10-44:14)   
Levitische priesters (44:15-44:31)   
Verdailen van grond (45: 1-45: 9)   
Lasten (45:10-45:17)   
Feesten en ovvers (45:18-46:15)   
Vorst zien grondbezit (46:16-46:18)   
Ovverkeukens (46:19-46:24)   
Revier dij tou tempel oetkomt (47:1-47:12)   
Grìnzen van t laand (47:13-47:20)   
Verdailen van t laand (47:21-48:29)   
Haailege stad (48:30-48:35)