Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

Aanklacht (65: 1-16)

Jesaja 65


01Ik bin opzöcht, mor nait deur dij om mie vruigen;
ik bin vonden,
mor nait deur dij mie zöchten.
"Hier bin ik! Hier bin ik!"
zee ik tegen n volk dat mien noam nait aanropt.

02Haile dag deur heb ik mien handen oetstoken noar n rebels volk dat t slechte pad opgaait,
heur aigen wil achternoa;

03n volk dat mie taargt liek in mien gezicht. Aalgedureg ovvern ze in toenen,
branden wierook op altoars van stain.

04Ze kroepen om in groaven brengen naacht over in duustere holen,
swienevlaais eten ze,
schuddels vol onnuur braauwsel.

05"Blief doar ie binnen!" zeggen ze, "kom mie nait aan,
ik bin te haaileg veur joe!"
Rook is dat altmoal in mien neus,
vuur, dat aal mor deur braandt.

06t Staait bie mie te bouk; ik hol nait eerder op,
veurdat ik heur t finoal betoald zet heb,

07veur heur aigen misdoaden en dij van heur veurolden,
- zegt de HEER.
Zai hebben wierook braand op baargen
en mie op högten te schaande moakt.
Ik zet heur t betoald
wat ze vrouger altmoal doan hebben.

08Dit zegt de HEER: Zo laank as ter nog sap in droevetrös zit, zegt men:
"Vernail hom nait, want der zit nog zegen in."
Zo zel ik doun mit mien knechten:
ik zel heur nait altmoal vernailen.

09Noazoaten zel ik geven aan Jakob en aarfgenoamen aan Juda,
mien baargen zellen ze in aigendom hebben
dij ik oetkeurd heb, zellen ze aarven,
mien knechten zellen der wonen.

10 t Leeglaand van Saron wordt vetwaaide veur schoapen en sikken,
in t Daal van Achor rusten koien oet
van t volk dat noar mie aan zöcht is.

11 Mor ie, dij de HEER verzoaken en mien haailege baarg vergeten,
dij toavel kloarmoaken veur Gad
en beker inschenken veur Meni,

12 joe bestem ik veur t sweerd, kop boegen zel ie mouten om ofslacht te worden.
Want dou ik raip, heb ie gain antwoord geven,
dou ik wat zee, heb ie nait lusterd,
doan heb ie wat min is in mien ogen,
wat of mie nait zinde, dat heb ie kozen.

13 Doarom - zegt God, de HEER: Mien knechten zellen eten,
mor ie zellen honger hebben;
mien knechten zellen drinken,
mor ie zellen dörst lieden;
mien knechten zellen blied wezen,
mor ie zellen beschoamd stoan.

14 Mien knechten zellen joechaaien van bliedschop, mor ie zellen schraiven van haartzeer
en hoelen van verdrait.

15 Noam dij ie achterloaten, zellen dij ik oetkeurd heb
bruken as vluikwoord:
"God, de HEER, dut joe dood aan!"
Mor mien knechten geef ik n aander noam.

16 Elkenain in t laand dij n zegen over zok ofropt, zel dat doun bie God dij traauw is.
Elkenain in t laand dij n aid sweren wil,
dut dat bie God dij traauw is.
Ale ellèn van eertieds is vergeten,
veurgoud oet mien ogen verswonnen.