Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)

Jesaja 56


09Ie altmoal, daaiern tou t veld oet, en daaiern oet t bos, kom, eet joe zat!

10 Wachters van mien volk binnen blind, gain enkel benul hebben ze,
stomme honden bin t, blavven kinnen ze èns nait,
aal gappend liggen ze op grond,
niks laiver as sloapen willen ze.

11 Vreterds binnen t, zat kinnen ze nait. Dat binnen nou hedders, lu mit gain enkel besef;
heur aigen weegs goan ze altmoal,
elk oet op aigen gewin, aan leste man tou.

12 "Kom aan, ik pak wien, wie gaiten ons aan haals tou vol draank.
En mörgen gaait t net zo as vandoag,
joa, nog helfte mooier!"

Jesaja 57


01Rechtveerdege komt om, en gainain gaait dat aan t haart;
dij traauw binnen, worden votreten,
mor gainent dij denkt:
joa, rechtveerdege gaait aan t kwoad ten onder.

02Mor toch - dij t rechte pad holden hebben, betreden t laand van vree
vinden rust op t leste stee.

03Kom es hier, heksekinder, overspeuleg en hoereg goud!

04Wèl heb ie veur gek? Tegen wèl zet ie zo'n grode bek op
en steek ie joen tong oet?
Ain bröd zunde bin ie toch!
Leugengoudje! Of nait sums?

05Gaail van begeerte lig ie bie ekkelbomen, joa, onder elke boom mit blad.
Ie slachten joen kinder òf in doalen,
en in kloven van rotsen.

06Middenmaank doden, dat zel joen aarfdail wezen;
maank doden, dij in t daal begroaven liggen,
dat löt staait joe te wachten.
Veur dij heb ie ja wienovvers oetgoten,
en waaitovvers heb ie heur brocht.
En doar zol ik vree mit hebben mouten?

07Op n haile hoge baargtop muik ie joen liggerij in odder; doar ging ie hèn om joen ovver te brengen.

08Achter deur en stiel zet ie joen onnure beelden hèn.
Wied bie mie weg heb ie joe schoamteloos oetkled;
ie kroepen op bèr, sloagen t dek wied open.
Ie moaken n akkoordje mit wèl ie zo geern sloapen willen,
ie bekieken heur schoamte.

09Mit eulie goan ie òf noar Melech, rij smeer ie joe veur hom in.
Joen bodes stuur ie wied weg,
joa, tot daip in onderwereld tou.

10 Muid moakt joe aal dat geraais, mor zeggen: "t Nut altmoal niks!" nee, dat dee ie nait.
Aaldeur weer kwam ie vannijs op krachten,
doarom vaal ie der nait bie deel.

11 Woar bin ie nog baang of benaauwd veur, leugenbaisten dat ie binnen,
dij nait aan mie denken,
joe niks van mie aantrekken?
Joa, ik heb mond holden, dee ogen dicht,
en nou heb ie gain ontzag meer veur mie.

12 Ik zel ais openboar moaken joen deugdzoamhaid
en joen goie waarken:
t nut joe altmoal niks!

13 As ie roupen, zel joen haile godenboudel
joe nait redden kinnen.
Wind waait heur weg,
n luk poestje nemt heur al mit.
Mor dij bie mie zien touvlocht zöcht,
krigt mien laand tou aarvenis
en mien haailege baarg as bezit.