Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)

Jesaja 54


01Jubel, onvruchtboare, dij nooit kinder kregen het,
breek in jubeln oet en zing van joechaai,
al heb ie nooit vloagen kind.
Want verloaten vraauw het meer kinder
as vraauw, dij n man het - zegt de HEER.

02Moak meer roemte in joen tènt, zet zaail van tènt wied open,
dou nait zuneg aan.
Moak joen schoorlienen laanger,
sloag joen tèntpinnen goud vaast.

03Want ie zellen joe oetdijen noar links en noar rechts, joen noazoaten zellen boas worden over volken,
wonen goan ze in steden dij verloaten wazzen.

04Wees mor nait benaauwd, ie huiven joe nait te schoamen, vuil joe nait vernederd, huiven nait rood om kop te worden.
Schaande van joen jonge joaren kin je vergeten,
aan smoad dat ie wedevraauw binnen, huif je nait laanger denken.

05Want hai, dij joe moakt het, is joen man, HEER van de machten is zien noam,
joen verlözzer is Haailege van Israël,
God van haile eerde wordt hai nuimd.

06Joa, ie wazzen as n vraauw dij zitten loaten is, haildaal in neerloag, dou de HEER joe raip.
Hou zol men zien eerste laifde versteuten kinnen? - zegt joen God.

07Eefkes mor heb ik joe in steek loaten, mor ik breng joe weer bie nkander mit daip meedlieden.

08In n vloag van kwoadens heb ik joe mien gezicht n ogenblik nait zain loaten,
mor ik ontfaarm mie over joe mit aiwege laifde
- zegt de HEER, dij joe verlöst.

09t Gaait mie as in tied van Noäch: zo as ik dou sworen heb dat ale wotter van Noächsvloud
eerde nait meer overstromen zel,
zo dou ik ter nou n aid op
dat ik nooit meer kwoad wezen zel op joe
en joe nooit meer bedraaigen.

10 Al zollen baargen zok wieken, en heuvels votlopen,
nait wieken van joe zel mien laifde,
nait votgoan mien verbond
- zegt de HEER, dij zok over joe ontfaarmt.

11 Ie ellèndege en ainzoame stad, beukt deur störm, gain moud insproken.
Ik baauw joe op mit stainen van turkoois,
leg joen fonnementen op saffier.

12 Joen weergangen moak ik van robijn, van karbonkelstain joen poorten,
joen haile ringmuur van edelstain.

13 Aal joen zeuns leren heur waark van de HEER, joen kinder zellen leven in paais en vree,

14 op grondslag van gerechteghaid wor ie baauwd. Vuil joe vèr boven verdrokken verheven,
doar huif ie joe nait baang veur te moaken,
ook vèr boven ale verschrikken,
dij zel joe nait te noa kommen.

15 Vaalt men joe aan - dat komt nait van mie. Mor ain dij joe aanvaalt,
zel nait tegen joe bestand wezen.

16 Kiek, ikzulm heb smid schoapen, dij t kolenvuur aanpookt,
zien waarkraif veurndag hoalt;
zo heb ik ook vernailer schoapen,
om haile boudel mit grond liek te moaken.

17 Gain enkel woapen tegen joe smeed zel t winnen,
elk dij n perses tegen joe aanspant,
hom zel ie de mond snoeren.
Dij de HEER dainen, zellen dat aarven,
dat is heur haail, dat ik heur bezörg
- godssproak van de HEER.

Jesaja 55


01Kom, dij dörst het, kom hierhèn om wotter! En ie ook, dij gain sènt hebben,
kom hier, koop koorn en eet, t kost niks,
drink wien en melk, altmoal vergees!

02Woarom geld oetgeven veur wat gain brood is en loon aan wat doar je nait zat aan worden?
Luster goud noar mie,
en eet goie kost,
dou joe te goud aan t lekkerste eten.

03Leg joen oor te lustern en kom bie mie, heur goud tou en ie zellen leven.
n Aiweg verbond zel ik mit joe sloeten,
bewies van traauw dij ik David touzegd heb.

04Hom haar ik aansteld as getuge veur volken, as heerser en dij t veur t zeggen het over noatsies.

05n Volk dat ie nait kennen, zel ie ontbaiden;
n onbekend volk
komt op joe tourunnen,
om de HEER joen God
de Haailege van Israël,
omdat hai joe glorie geven het.

06Zuik noar de HEER, nou hai nog te vinden is! Roup hom aan: hai is stoef bie!

07Loat deugennait zien pad opgeven, en schurk zien gedachten,
weeromgoan mout e noar de HEER,
dij meedlie mit hom het;
noar God van ons,
dij rij is mit perdon.

08Want joen gedachten binnen mienent nait, en mien wegen binnen nait van joe - godssproak van de HEER.

09Nee, zo as hemel hoger is as eerde, zo goan mien wegen boven joenent oet,
mien gedachten goan dij van joe te boven.

10 Zo as regen en snij oet lucht kommen en der nait weer hèngoan
aleer ze grond begoten hebben
dij vruchtboar moaken en oetspieren loaten,
aleer dij zoad geven aan zaaier en brood aan dij eten wil -

11 zo staait t ook mit mien woord, oet mien mond komt t vandoan,
en zunder gevolg keert t nait bie mie weerom:
eerst zel t doun, wat ik wil,
en zel t volbrengen, doar ik t veur stuur.

12 Joa, in ale bliedschop zel ie ofraaizen en in vree op stee brocht worden.
Baargen en heuvels breken in jubeln veur joe oet,
ale bomen klappen in handen.

13 In stee van doornstroeken schaiten nou ciprezzen op, doar stiekels stonden, gruit nou mirteboom.
n Aandenken aan de HEER,
n eretaiken veur aaid - nait kepot te kriegen!