Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)

Jesaja 52


13 Kiek, mien knecht zel der greep op kriegen, aal meer in reken kommen, haile hoog verheven wezen.

14 Wat wazzen lu verbalderd, tamtaaierd as e was en schonden,
mor naauw meer n mensk,

15 t verstand van volken staait ter bie stil en keunenks stoan sproakeloos.
Ze zain wat heur nait verteld was,
besevven doar ze niks van vernomen haren.

Jesaja 53


01Wèl zol leuven wat wie heurd hebben? Wèl kreeg oog veur macht van de HEER?

02Hai schoot op as n luk stekje, as n worrel in dreuge grond.
Aanzain het e nait,
gain pronk en pracht,
t aanzain nait weerd.
Van zien veurkommen ston gainent versteld.

03Niks in reken, meden deur mensken, n man dij wait van zaikte en verdrait,
aankeken mit hörns van ogen,
doar wie op deelzagen en niks in reken haren.

04En toch: ons zaiktes het e overnomen, ons lieden droagen.
n Aansloagen man veur ons,
deur God vernederd en tamtaaierd.

05Om ons wandoaden is hai deurboord. Om ons minne doaden is hai verdizzelwaaierd.
Hai kreeg de straf - wie de vree,
hai kreeg strips - wie beterschop.

06As schoapen haar we ons verlopen, wie gingen elk ons weegs.
Mor de HEER luit schuld van ons
deelkommen op hom.

07Rinkjevield wer e, mor hai gaf hom deel, dee mond nait open,
net as n schoap noar slachtbaank tou.
As n ooi, stom onder handen van schoapscheerders,
dee e mond nait open.

08Oppakt wer e en veroordaild: t kostte hom de dood. Wèl ston stil bie zien löt,
ofsneden as e wer oet t laand van leventegen,
doodsloagen om rebulie van mien volk?

09Men dee hom n graf bie misdoadegers, n grafstee maank rieke lu.
Toch haar e niks verkeerds doan,
nooit n onwoar woord zegd.

10 t Was de HEER zien wil hom te verdizzelwaaiern, hom mit zaiktes te sloagen.
Toch het e zokzulm geven as ovver veur t kwoad.
Doarom mag e zien kindskinder zain en laank in leven blieven.
Joa, deur zien haand zel gruien en bluien aal wat de HEER wil.

11 Noa aal zien lasten en lieden krigt hai nou t licht te zain,
vol wieshaid zel e wezen.
Mien knecht zel zain loaten hou rechtveerdeg hai is veur altmoal:
hai pakt heur zunden op nek.

12 Hai krigt zien paart, as aal dij grode lu, en dailt t roofgoud mit dij t te zeggen hebben.
Aan dood het e zok over geven,
bie misdoadegers wer e rekend.
Mor t kwoad van n bult lu het hai op zok nomen,
tussenbaaident kwam e veur misdoadegers.