Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)

Jesaja 51


09In t èn, in t èn! Moak joe staark, aarm van de HEER!
In t èn as in doagen van aleer,
as in laankmanstieden.
Was ie t nait dij Rahab in braiten haauwden,
en droak doodstoken hebben?

10 Heb ie t nait west dij zee opdreugen dee, t wotter van grode, daibe kolk,
dij deur zee n pad boande,
dat verlösten der langs konden?

11 Dij vrijmoakt binnen deur de HEER kommen weerom, jubelnd zellen ze Sion ingoan,
mit kroon van aiwege bliedschop op kop.
Joa, bliedschop en vreugde kommen over heur,
wieken zellen last en lieden.

12 Ik, ikzulm bin t dij joe bemoudegt. Wèl bin ie den, dat ie benaauwd binnen
veur n mensk dij oet tied komt,
of veur n menskenkind dij as gras vergaait?

13 Ie vergeten de HEER, dij joe moakt het, hai het hemel oetspraaid
fonnementen van eerde legd.
Aalaan zol ie benaauwd wezen, haile dag deur,
veur hoagelse kwoadens van tiran
nou dij t aanlegt op joen ondergang!
Woar blift verdrokker nou mit zien grammiedeghaid?

14 Dij vaast zit in boeien wordt gaauw lösloaten, hai zel nait staarven,
nait in t graf te laande kommen,
zien levenskracht let hom nait in de steek.

15 Want ik bin de HEER, joen God, dij zee opjagt dat golven der over broezen,
HEER van de machten is zien noam.

16 Ik heb joe mien woorden in mond legd, in schaar van mien haand heb ik joe burgen,
ik dij hemel oetspraaid heb
en fonnementen van eerde legd,
dij tegen Sion zegt: "Doe bist mien volk!"

17 In t èn, in t èn, wakker worden, Jeruzalem! Ie hebben oet haand van de HEER,
oet beker van zien kwoadens dronken,
leegdronken heb ie kelk van bedwelmen
aan leste drup tou.

18 Van aal dij zeuns dij zai in wereld brochde, was ter gainain om heur t pad te wiezen,
gainent pakte heur bie haand,
van aal dij zeuns dij zai grootbrochde.

19 Twij rampen binnen joe overkommen: vernailen en verdaarf - wèl zol joe bekloagen?
honger en sweerd - wèl zol joe troosten?

20 Sevveloos liggen joen zeuns op houken en hörns van stroat,
as antilopen in t net.
Overmand deur kwoadens van de HEER,
verlamd deur draaigen van joen God.

21 Luster doarom toch, ie ongelokkege, dij doen binnen, mor nait van wien.

22 Zo zegt God, de HEER, de God dij opkomt veur zien volk:
Hier! Ik pak die beker van bedwelmen oet handen,
oet kelk van mien grammiedeghaid
huif ie in t vervolg nait meer drinken.

23 Nee, nou geef ik hom in handen van dij joe der onder holden, dij tegen joe zeden:
"Goa op grond liggen, den kin we over joe hèn lopen!"
Dou heb ie joen rug as n deel moakt,
as n stroat veur dij der over hèn wollen.

Jesaja 52


01Wor wakker, wor wakker, rap dien krachten bie nkander, Sion!
Dou dien mooiste goud aan,
Jeruzalem, haailege stad!
Nee, van nou òf aan komt ter gainain meer bie joe in
dij onbesneden is of onnuur.

02Klop t stof van joe òf, kom in t èn, Jeruzalem!
Goa op dien troon zitten.
Moak kettens lös bie die om nek,
gevangene, dochter Sion.

03Zo zegt de HEER: Vergees wer ie verkocht,
zunder te betoalen koop ik joe weer vrij.

04Zo zegt God, de HEER: Eerst is mien volk noar Egypte goan
om doar as vremde tou te holden,
loater wer t deur Assyrië onderdrokt.

05Mor nou, wèl heb ik nog over - godssproak van de HEER. Mien volk is ja veur niks mitnomen,
dij der boas over speulen bèlken en beren - godssproak van de HEER -,
aalaan, aine dag noa aander, belastern ze mien noam.

06Doarom zel dij dag mien volk mien noam erkennen;
erkennen dat ik t bin, ik dij zeg:
"Hier bin ik."

07Hou welkom binnen op baargen vouten van bode dij goud nijs meldt,
van bode dij vree aanzegt,
n goud bericht brengt en zegt tegen Sion:
"Joen God is keunenk!"

08Luster! Joen toornwachters roupen aal haarder, mitnkander jubeln ze t oet,
want ze zain mit aigen ogen
hou de HEER noar Sion weerom komt.

09Jubel en joechaai, altmoal mitnkander, puunbulten van Jeruzalem,
want de HEER het zien volk moud insproken,
hai het Jeruzalem verlöst,

10 De HEER let zien haailege aarm zain veur t oog van ale volken;
en ale houken en hörns van eerde
hebben t haail zain dat van God komt.

11 Goa vot! Goa vot! Goa doar vandoan! Kom niks aan dat onnuur is!
Goa bie heur vandoan en moak joe zuver,
dij t ovverraif droagen van de HEER!

12 Nee, overoameg huif ie nait vertrekken, joen votgoan is gain vlucht,
de HEER zel ja veur joe aan goan,
Israëls God gaait mit as leste in rieg.