Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)

Jesaja 49


14 Sion zee: "De HEER luit mie in steek, de HEER het mie vergeten."

15 Kin n vraauw heur potje vergeten, zol n moeke nait begoan wezen
mit t kind dat ze droagen het?
Mor al zollen dij t ook vergeten,
ik vergeet joe nooit!

16 Kiek mor, ik heb joe krast in paalm van mien haand,
joen muren heb ik aalaan veur ogen.

17 Dij joe weer opbaauwen kommen der haard aanrunnen, dij joe n moal verrinnewaaierden en vernailden,
zai goan der vandeur.

18 Dou ogen open en kiek om joe tou: altmoal kommen ze bie nkander en kommen op joe òf.
Zo woar as ik leef - godssproak van de HEER -;
as n pronkjewail zel ie ze altmoal droagen
as n bruud hang ie ze om.

19 Want joen puunbulten, joen verloaten steeën en joen vernailde laand, hebben veur joen bewoners gain roemte genog,
en dij joe opvreten hebben, wied vot binnen ze.

20 Zeuns van joen kinderloze joaren roupen joe in t oor: "Dit stee is mie nait roem genog,
schik ais wat op, dat ik ook plak heb!"

21 Den zeg ie bie joezulm: Dij kinder, hou kom ik ter aan?
Ik was toch kinderloos en onvruchtboar,
verbannen en verstöt,
wèl het ze den grootbrocht?
Joa, ik was allenneg achterloaten,
woar kwammen zai den heer?

22 Zo zegt God, de HEER: Kiek, mien haand dou ik omhoog noar de volken,
veur de noatsies steek ik t voandel in lucht.
Zai zellen joen zeuns op aarm noar joe toubrengen,
joen dochters zellen op scholder droagen worden.

23 Keunenks zellen joe grootbrengen, keuneginnen joe aan bòrst hebben.
Deelvalen zellen ze veur joe mit neus aan grond,
joe t stof van vouten slikken.
Den zel ie erkennen dat ik de HEER bin,
dat zai, dij op mie vertraauwen der nait sneu bie weg kommen.

24 Pakt ain n staarke zien roofgoud òf? Zol n gevangene van n tiran ontkommen kinnen?

25 Toch zegt de HEER: Alderdeegs ain dij vaast zit
zel van n staarke ofpakt worden;
en gevangene van n tiran zel ontkommen.
Ik zel bestrieden dij joe bestrieden,
en zulm zel ik joen kinder redden.

26 Dij over joe boas speulen, zellen heur aigen vlaais eten, ze zellen zok doen drinken aan heur aigen bloud - of was t wien.
Ale mensken zellen erkennen,
dat ik, de HEER, joen redder bin,
joen verlözzer, de Staarke van Jakob.

Jesaja 50


01Zo zegt de HEER: Woar is dien moekes oftraauwbraif doar ik heur mit votstuurd heb?
Of aan wèl van mien schuldaaisers heb ik joe verkocht?
Nee, om joen aigen misdoaden bin ie verkocht,
om joen misstappen wer joen moeke votstuurd.

02Woarom was ter gainain dou ik kwam? Woarom zee gainent wat dou ik raip?
Was mien haand nait laank genog om joe te bevrijden,
of zol ik t nait in de macht hebben joe te redden?
Kiek, ik huif mor ain woord te zeggen
of zee vaalt dreug en revieren worden n woestijn;
vizzen verrötten omdat t aan wotter mekaaiert,
ze kommen om van dörst.

03Ik wikkel hemels in routduustern, n raauwklaid dou ik ter overhèn.

04God, de HEER, het mie leerd hou of k proaten mout, om weer op te fleuren lu, dij aan t èn binnen.
Mit ain woord moakt hai mie smörgens wakker,
smörgens schaarpt hai mien oren
dat ik as n schouljong goud lustern zel.

05God, de HEER, het mie t oor open doan en ik heb mie nait verweerd,
ik bin der nait veur weken.