Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

Boabel vernederd (47:1-15)

Jesaja 47


01Omdeel doe, van dien troon òf, goa op grond zitten,
jonkwicht, doe dochter Babel,
zet die deel in t stof en nait op troon,
dochter van Chaldeeërs,
want nait laanger nuimen ze die:
"Verwènd, fien popke!"

02Pak meulen mor en goa meel moalen, dou dien wale veur weg,
til dien rokken omhoog
en loat dien blode billen zain,
trek deur revieren hèn.

03Komst in blode gat te stoan, haildaal open en bloot,
zo neem ik vroak op die.
ik spoar gainain.

04- Ons verlözzer, Haailege van Israël, HEER van de machten is zien noam.

05Goa zitten en hol die stil, kroep vot in t duustern,
dochter van Chaldeeërs;
nait laanger nuimen ze die:
"Kaaizerin van keunenkrieken!"

06Vergrèld was ik op mien volk, schonden heb ik mien aarfdail.
Ik heb heur aan die oetleverd,
mor omdenken hest nait mit heur had,
alderdeegs ol lu hestoe n ondroagelk juk op nek legd.

07Doe zeest: "Grode boas zel k wezen, veur aiweg en aaid!" Mor dit altmoal hest nait ter haarten nomen,
en noadocht hest nait over ofloop.

08Luster nou es goud, doe gaaile maaid, doe waist zo wis van die zulm:
Ikke en aans gainent!
Ik blief nait achter as wedevraauw,
mien kinder ontvalen mie nait!

09- En toch zellen ze die overkommen, aalbaaident, rompslomps, op ain en dezulfde dag.
Kinder kwietroaken en wedevraauw worden,
t komt over die hèn mit ale geweld.
Niks is ter aan te doun,
ondanks dien teuverijen en dien kunsten,
hou veul of hou staark ze ook binnen.

10 Op dien misdoaden hestoe vertraauwd. Doe dochst: Gainain dij mie zugt!
Dien lozeghaid en kennes
hebben die bie neus had.
En doe mor denken: Ikke en aans gainent!

11 Mor ainmoal zel t ongelok die overkommen, votteuvern zelst dat nait kinnen,
en t onhaail kinst nait keren.
Rompslomps zel ongelok die overkommen,
en in de goaten haarstoe t nait.

12 Kom nou mor op mit dien besweerderij en mit aal dien teuverkunsten,
doarstoe mit dounde bist van jongs òf aan.
Wèl wait, dast ter boat bie hest,
wèl wait, dat t ongelok die schrik op hoed jagt.

13 Stìnmuid moakt hest aal dien roadslu! Loat ze optreden en die redden,
loat steernkiekers aantreden,
dij oet hemel moand noa moand
die veurzeggen wat die te wachten staait.

14 Joa wis, kaf binnen ze, verbraand worden ze in t vuur, zokzulm kinnen ze nait redden oet vlammen heur macht.
t Is ja gain kolenvuur om der waarm bie te worden,
en ook gain vuur om lekker bie zitten te goan.

15 Meer hestoe der nait aan, aan dij teuvenoars, doarstoe die muite veur doan hest van jongs òf aan.
Van ale kanten lopen ze vot, gainain is ter dij die redden kin.