Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

Kores zien odders (44:24-45:25)

Jesaja 44


24 Zo zegt de HEER, joen verlözzer, dij joe vörmd het van moekes schoot òf aan:
Ik bin de HEER, moaker van ales,
dij hemel spand het, ik allain, ik heb eerde oetspraaid -
en wèl het mie hulpen?

25 Hai, dij taikens van vaalze profeten ontmaskert en woarzeggers tou haalfmalen moakt,
dij verstandege lu wieken dut,
dij van heur kunde onzin moakt,

26 dij dut wat zien knecht zegt, t plan oetvoert, deur zien bodes veursloagen.
Dij zegt tegen Jeruzalem: "Ie worden weer bewoond!"
en tegen steden van Juda: "Ie zellen weer opbaauwd worden,
joen puunbulten zet ik weer in t èn!"

27 Dij tegen t daibe wotter zegt: "Dreug worden! Ik loat joen stromen leeg lopen!"

28 Dij zegt tegen Kores: "Ie binnen mien hedder, ales wat ik wil, zel ie volbrengen!
Baauw Jeruzalem weer op,
geef tempel vannijs n vaast stee!"

Jesaja 45


01Zo zegt de HEER tegen Cyrus, dij hai zaalfd het, dij hai bie rechterhaand pakt het,
om volken veur hom deel te leggen,
keunenks koppelraim om zied òf te trekken,
deuren veur hom open te doun,
zunder dat ter ook mor ain poort dicht blift:

02Ik zel veur joe aan goan, bulten en boelen moak ik veur joe slicht,
bronzen deuren sloag ik stokkend,
vergroezen zel ik iesdern grondels.

03Schatten dij bezied zatten, geef ik joe, en wat opsloagen was in t duustern.
Zo zel ie erkennen dat ik de HEER bin,
God van Israël, dij joe ropt bie joen noam.

04Om Jakob mien knecht, om Israël dij ik oetkeurd heb,
heb ik joe roupen bie joen noam;
n erenoam heb ik joe geven -
ook al erken ie mie nait.

05Ik bin de HEER en gainent aans, boeten mie is ter gain god.
Ik moak joe staark -
ook al erken ie mie nait.

06Zo zellen ze waiten van woar zun opkomt tot woar of e ondergaait,
dat ter gain aander is, as ik allenneg:
ik bin de HEER en gainent aans.

07Ik vörm t licht en de duusternis, ik moak gelok en schep ongelok,
ik, de HEER, ik heb dat altmoal moakt.

08Hemels, loat t daauwen van boven, loat oet wolken gerechteghaid stromen.
Eerde, dou joe open,
loat t haail bluien
en gerechteghaid opschaiten.
Ik, de HEER, heb t altmoal schoapen.

09O wai, mensk, dij kifket mit dij hom vörmd het, n diggel maank diggels op grond.
Zegt klaai tegen poddebakker:
"Wat dust nou? Onhandeg bist ja!"

10 O wai, dij tegen zien pa zegt: "Woarom heb ie mie verwekt?"
en tegen zien moeke:
"Woarom heb ie mie op wereld zet?"

11 Zo zegt de HEER, Haailege van Israël, hai, dij t aal moakt het:
Bevroag ie mie over mien zeuns?
Zel ie mie bestellen wat ik doun mout
mit t waark van mien handen?

12 Ik heb eerde moakt, mensken doarop heb ik schoapen.
Mit aigen handen heb ik hemel spand,
odders geef ik aan aal zien legermachten.

13 Opkommen loaten heb ik hom in mien gerechteghaid, aal zien wegen moak ik slicht.
Hai is t, dij mien stad opbaauwen zel;
dij noar hoes stuurt dij verbannen binnen,
gainain het ter veur betoald
en gainent zel der loon veur beuren,
- zegt de HEER van de machten.

14 Zo zegt de HEER: Bezit van Egypte
en handel van Nubië,
manlu van Seba, groot van pestuur,
oversteken zellen ze noar joe en van joe wezen.
Zai zellen joe achternoakommen, vaast in boeien volgen;
zai zellen zok veur joe deelboegen, veur joe belieden:
"God is mit joe, n aander is ter nait,
der is gain aander god.

15 Zekerwoar, ie binnen n God dij zok bezied holdt, ie, God van Israël, dij redt."

16 Rood om kop van schoamte mouten ze worden, dij moakers van beelden,
altmoal verswinnen van schimp en schaande.

17 Israël wordt red deur de HEER, zien haail het gain èn of swet.
Ie huiven nait rood worden van schoamte,
ale tieden deur nait.

18 Zo zegt de HEER, dij hemels schoapen het -
hai, dij eerlieks God is -
dij eerde vörmd het en moakt,
zien fonnementen legd,
- nait schoapen om leeg te blieven,
mor vörmd om op te wonen:
Ik bin de HEER en gainain aans.

19 Nait in t bezied, heb ik joe sproken, nait oet n duuster stee vandoan,
ik zee nait tegen Jakobs noageslacht:
"Zuik mie in de wareboudel."
Ik, de HEER, ik moak joe t haail bekend,
ik verkundeg wat rechtveerdeg is.

20 Kom bie nkander, aantreden lu! Dichter bie kommen, ie, volken dij ontkommen binnen!
Zai, dij heur beelden van holt ronddroagen,
niks hebben ze leerd.
Beden doun ze veur n god, dij gainent redden kin.

21 Kom op mit joen bewiezen, loat heur mit nkander beroadsloagen. Wèl het dit vrouger al aankundegd en t veurzegd in laankmanstieden?
Bin ik dat nait, de HEER?
n Aander god as ik is ter nait, gainain,
boeten mie om bestaait ter gain god dij rechtveerdeg is en redden zel.

22 Keer joe noar mie om en loat joe redden, ale houken en hörns van eerde;
want ik bin God en aans gainent.

23 Bie miezulm heb ik sworen, dat oet mien mond recht komt.
Ik kom nait op mien woord weerom;
veur mie zel elke knij boegen,
elke tong zel bie mie sweren.

24 "De HEER allenneg," zeggen ze, "beschikt over rechtveerdeghaid en kracht."
Schoamensvol zellen bie hom kommen,
aal dij vrouger tegen hom tekeer gingen.

25 Deur de HEER wordt hail Israëls noazoat boas,
zai zellen vol tröts hom priezen.