Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)

Jesaja 40


12 Wèl ooit het t wotter ofmeten mit hòlle haand, hemel moatnomen tussen doem en pink?f + Der staait "span": dat is ofstand tussen pink en doem van n oetstrekte haand (of n haalve aarmlengte).f*
Wèl het mit n moatje stof van eerde ofpaasd?
Wèl het baargen op weegschoal legd,
heuvels ofwogen mit unster?

13 Wèl het deurkregen wat de HEER veur haar? Wèl het hom road en onderricht geven?

14 Bie wèl is hai te roade goan dat dij hom besef geven zol, om pad van t recht te waiten, om weg van inzicht te begriepen?

15 Kiek, volken binnen as n drup aan emmer, n stofke op weegschoal.
Kiek, aailanden weegt e òf as poeier.

16 Aal t holt op de Libanon, aal t wild dat ter touholdt,
is nait genog veur n ovver aan hom.

17 Ale volken binnen niks weerd in zien ogen, niks of naks binnen ze veur hom.

18 Mit wèl zel ie God vergelieken, hou zol ie joe hom veurstellen?

19 Ambachtsman moakt n beeld, smid beslagt hom mit gold,
smeedt kettentjes van zulver.

20 Dij n ofgodsbeeld moaken wil, zöcht zok n stok holt zunder röt,
zugt om noar n kloare ambachtsman,
dij t beeld zó vastzetten kin dat e nait omtumelt.

21 Wait ie t den nait? Heb ie t nait heurd? Is joe t nait verteld van begun òf aan?
Heb ie t nait beseft sunt wereld sticht wer?

22 Hai troont op t verwulf dat eerde overspant, hai, veur wèl bewoners grashippers binnen!
Hai, dij hemel opzet as n baldakijn,
hom spant as n woontènt.

23 Prinzen binnen veur hom niks, bestuurders zet hai achteroet:

24 mor naauw binnen ze poot of zaaid, het heur telgke worrel zet,
of hai blast over heur hèn en ze verdreugen,
n störm nemt heur op schop of wazzen ze kaf.

25 Mit wèl wil ie mie vergelieken, mit wèl kin ie mie liekstellen?
zegt de Haailege.

26 Kiek omhoog noar hemel: wèl het dat altmoal schoapen? Wèl aans, as dij zien leger aantreden dut,
hai ropt ze bie noam, altmoal, stok veur stok;
zó groot is zien macht, zó geweldeg zien kracht,
dat ter mist gainent van heur.

27 Woarom zeg ie, Jakob, en kloag ie, Israël: "Hou of mie t gaait, de HEER het ter gain wait van;
wat mien recht is, is mien God ontkommen"?

28 Wait ie t den nait, heb ie t nait heurd? De HEER is n God veur aiweg,
hai het houken en hörns van wereld moakt,
hai wordt nait muid en nait min,
zien inzicht is nait te deurgronden.

29 Dij muid is, geft hai nije kracht; staark moakt e, dij aan t èn is.

30 Ook t jonkgoud kin muid en kruuslam worden, jongkerels kinnen der ja bie deel valen,

31 mor dij vertraauwen op de HEER, vinden aal weer nije kracht,
heur vleugels sloagen ze oet - net oarends;
van t lopen worden ze nait muid,
van t runnen roaken ze nait kruuslam.