Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

Dag van kwoadens (34: 1-17)

Jesaja 34


01Volken, kom dichterbie, luster, noatsies, let op!
Heur tou, eerde mit aal wat ter touholdt,
wereld en aal joen bewoners!

02Grammiedeghaid van de HEER richt zok op ale volken, zien kwoadens op aal heur legers;
hai reudt ze oet,
hai slacht ze òf.

03Heur doden blieven liggen, staank van lieken komt omhoog,
heur bloud stroomt bie baargen deel.

04Ale machten van hemel verkrummeln, hemel wordt oprold as n boukrol,
aal zien machten dwirreln omdeel
zo as bloaren van wiendroef
en verdreugde vruchten van viegeboom.

05Want aan hemel wordt zichtboar t sweerd van de HEER,
t komt deel op Edom;
aan t volk dat bestemd is veur ondergang,
wordt t vonnes voltrokken.

06Van t sweerd van de HEER drupt bloud òf, hai zit vol vet,
vol bloud van lammer en bokken,
vol niervet van schoaprammen.
Want de HEER voltrekt n ovver in Bosra,
n dikke slachtpertij in Edom.

07Buvvels goan der ook mit aan, mit koien en hengsten,
t laand drift van bloud,
grond staait stief van t vet.

08Joa, t is dag van de HEER zien vroak, t joar van ofreken veur Sion zien verdedeger.

09Beken van Edom veraandern in pik, grond wordt swevel,
ain kokende pikboudel wordt t laand.

10 Branden blift t, dag en naacht, aaltied komt ter rook oet omhoog.
Ain dikke puunbult van older op older,
gainain zet ter ooit nog n vout, veur aiweg en aaid nait.

11 t Is kraaien en naachtoelen heur kontraain, stainoelen en roaven holden der tou.
Hai het ter moatbaand van wareboudel spand,
hai weegt t mit weegstainen van verrinnewaaiern.

12 Lu van oadel binnen der nait meer, gain mensk meer te vinden om ain keunenk te moaken,
verswonnen binnen ale laaiders.

13 Börgen kommen om in stiekelbozzen, brannekkels en stiekels overgruien vestings,
t is t kontraain van jakhaalzen,
oord van struusvogels.

14 Woestijndaaiern en hyenoa's kommen der bie mekoar, soaters trevven doar nkander.
Lilit vindt ter rust, ze woont doar,
gainent dij heur steurt.

15 Pielslangf + Betaikenis van dit Hebreeuwse woord is nait haildaal dudelk. Der binnen ook aander vertoalens meugelk, b.v. "swieniegel" of "petries". Mor paardie verkloarders denken dat pielslang hier bedould is. Men dochde vrouger dat dij gifteg was. Slaang hait zo omdat e zok, zo vlog as n piel, boven tou boom oet op zien prooi valen let.f* moakt doar zien nust, legt zien aaier en brudt dij oet.
Ze breken open en jongen kroepen in schaar bie mekoar.
Gieren kommen der bie nkander,
ze trevven doar heur kammeroaden.

16 Goa t mor noa in t bouk van de HEER. Doar staait te lezen:
gainain zel der ontbreken,
gainent zel zien moat missen.
Zien mond het dat ja onnaaierd,
zien gaist het heur bie nkander brocht.

17 Haizulm het dobbelstain veur heur gooid, heur kontraain aigenhandeg mit moatbaand opdaild;
veur aaltied is t heurent,
zai zellen der wonen van older op older.