Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)

Jesaja 33


01O wai, vernailer, zulm nait vernaild, overweldeger, zulm nait overweldegd.
Zo gaauw astoe dien vernailen doan hest,
zelst zulm vernaild worden.
Zo gaauw ast opholdst mit dien overweldegen,
zellen ze die overweldegen.

02HEER, ontfaarm joe over ons, wie kieken noar joe oet.
Wees ons hulp, elke mörgen weer,
ons behold in tied van nood.

03Bie t heuren van joen stok lewaai, sloagen volken op de vlucht;
as ie in t èn kommen,
stoeven noatsies oet nkander.

04Den wordt t roofgoud inhoald krekt as bie sprinkhoanen,
zo as koalvreterds hènneweer runnen,
zo springt men der bovenop.

05Hoogverheven is de HEER: hai woont doarboven,
overloadt Sion mit recht en gerechteghaid.

06Laank let hai joen levent duren, wieshaid en inzicht binnen de kracht dij joe redt,
ontzag veur de HEER is Sion zien riekdom.

07Heur ais! Lu van Ariël jammern op stroat, bosschoppers van vree schraiven dikke troanen.

08Wegen liggen der verloaten bie: gain raaizeger meer te bekennen!
Verdroagen binnen schonden,
overainkomsten broken;
gain mensk is meer in reken.

09Treureg ligt t laand ter bie: t verkommert, de Libanon schoamt zok: soor is e worden;
Sion wordt n woestijn geliek,
Basan en Karmel loaten heur blad valen.

10 Nou griep ik in, zegt de HEER, nou kom ik in t èn, nou kom ik omhoog.

11 Swoar zel ie goan van stro, kaf zel ie in wereld brengen,
as n vuur zel mien oam joe verteren.

12 Verbraand worden volken as kaalk, as ofkapte stiekelbozzen verslonden deur t vuur.

13 Dij wied vot binnen, heuren wat ik dou, dij stoef bie binnen, vernemen hou staark ik bin!

14 In Sion schrikken zundoars, dij van God lös binnen, trillen van benaauwdens:
"Wèl van ons is bestand tegen dit vretend vuur?
Wèl kin t oetholden bie zo'n gedurege hetten?"

15 Hai dij rechte wegen gaait en woarhaid sprekt, dij der niks van hebben mout riek te worden van ofzetterij,
van omkoperij zien handen vrijholdt,
zien oren ofsloet om moorddoadege plannen nait te heuren
en ogen dichtknipt dat e t kwoad mor nait zugt, -

16 zo ain wordt hoog verheven, vaaileg is zien börg op rots,
men kin der nait bie.
Van brood is e verzekerd,
op wotter kin e reken.

17 Mit aigen ogen zel ie keunenk zain in aal zien stoatsie,
kieken noar n laand,
wied en vèr.

18 Verschrikken is allenneg mor n herinnern, ie vroagen joe òf:
Woar is e bleven, hai dij ales telde,
dij ales ofwoog, woar is e nou,
dij ons toorns opnam, woar is e?

19 Nooit krieg ie dat raauwe volk meer te zain, dat volk mit zien nait aan te heuren toaltje,
mit zien radbroakte proat, nait oet wies te worden.

20 Kiek noar Sion, stad van ons haailege feesten. Loat joen oog goan over Jeruzalem,
vaailege woonstee,
tènt dij nait ofbroken wordt,
doar pinnen nait van oettrokken worden,
en doar taauwen nait van breken.

21 Doar heb we de HEER in aal zien stoatsie, doar binnen braide revieren en wotterstromen,
gain galij voart ter op,
gain groot schip komt ter langs.

22 Want de HEER is ons rechter, de HEER is ons wetgever,
ons keunenk is de HEER,
hai is t, dij ons redt.

23 Joen taauwen hangen der slap bie, mast holden ze nait recht in t èn,
zaailen stoan nait meer oet.
Den wordt t roofgoud verdaild,
blinden kriegen heur volle paart,
alderdeegs kreupeln binnen mit aan t plundern.

24 Gainain dij in Sion woont zel den nog zeggen: "k Bin zaik," t volk dat ter touholdt,
wordt heur slechteghaid vergeven.