Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

t Riek van vree beloofd (32: 1-20)

Jesaja 32


01As keunenk rechtveerdeg regaaiert en bestuurders noar recht besturen,

02is elk van heur n beschut veur wind n schoel veur slagregen,
n wottergeut in t onlaand,
schaar van n dikke rots in oetdreugd laand.

03Ogen van dij zain, binnen den nait laanger blier, oren van dij heuren, stoan weer schaarp.

04Doldrieste gaisten kommen tou besef en begrip, tong van stöttjeboazen proat smui en dudelk.

05n Haalfmaal wordt nait laanger nuimd: nobel man, tegen n schobberd zegt men nait meer: man van eer.

06n Onwieze kroamt ja allenneg mor onwieshaid oet, beroamt kwoadens in zien haart;
infoame doaden begaait e,
lasterliek sprekt e over de HEER.
Dij honger het, geft e gain eten,
hai geft gain drinken aan dij dörst het.

07n Schobberd nemt aal zien filaaineghaid te boat, hai brudt plannen oet
om aarme lu te schandaaiern mit leugenproat,
al komt stumper ook op veur zien recht.

08Mor n edel mensk moakt edele plannen, doar staait hai ook veur in.

09In t èn, ie onbezörgde vraauwlu, heur noar mien stem! Ie zörgeloze dochters, luster noar wat ik zeg!

10 Ie maggen nou zunder zörg wezen, over n dik joar
zel ie trillen van benaauwdens.
Gain droevenplok zel der meer wezen,
doan is t mit zammeln van vruchten.

11 Huver t oet, ie onbezörgde vraauwlu, tril der over, ie zörgeloze dochters!
Klaid joe noakend oet
en dou n bouteklaid om leden.

12 Sloag joe veur de bòrst om dij riek begruide akkers,
dij gaaile droevestroeken,

13 om grond van mien volk, doar stiekels en doorns wazen zellen,
joa, om ale hoezen vol fleur
en dij stad, zo lös en luchteg.

14 Vesting wordt in steek loaten, roezege stad blift allain achter.
Van börg en wachttoorn blift niks over
as goaten in grond - veur aaltied:
n genougen veur wilde ezels
en n vetwaaide veur t vij.

15 Zo zel t blieven tot van omhoog n gaist over ons oetstört wordt.
Den wordt woestijn n hof, en dij hof n bos geliek.

16 In woestijn woont den t recht, gerechteghaid in n hof.

17 Vrucht van gerechteghaid is vree, rust en duur levert e op - veur aaid.

18 Den woont mien volk in n kontraain van vree, n vaailege haimstee, n plek, rusteg en stil.

19 t Dikke bos wordt haildaal reud, stad wordt volsloagen deelhoald.

20 Gelokkeg bin ie, dij overaal zaaien maggen doar wotter is,
dij koien en ezels vrij lopen loaten kinnen.