Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

Dikke rampen over wereld (24: 1-23)

Jesaja 24


01De HEER verrinnewaaiert eerde en vernailt hom. Hai zet hom op kop en jagt zien bewoners oet nkander.

02Ainder löt treft priester en volk, boas en knecht, vraauw en maaid,
koopman en koper,
of men nou laint of börg staait,
schuldaaiser is of schuldenoar.

03Totoal verrinnewaaierd wordt eerde, haildaal oetplunderd
- dat het de HEER zegd.

04Eerde ligt ter treureg bie en verkommert, wereld verkwient en verkommert,
hemel en eerde verkwienen.

05Ontwijd is eerde deur zien bewoners: wetten hebben ze schonden,
geboden overtreden,
t aiweg verbond broken.

06Doarom wordt eerde verteerd deur n vluik, dij der op wonen, mouten der veur blouden.
Doarom wordt t aantal bewoners aal minder,
mor n luk beetje mensken blift ter over

07Wien verschoalt, droevebos verkwient,
lolschoppers poesten en stìnnen.

08Opholden is t luchteg rammeln mit rinkelbèllen, stoekt is t gaalpen van feestvierders,
t tokkeln van citers is oflopen.

09Bie t wiendrinken wordt nait meer zongen, draank smoakt drinkers bitter in mond.

10 Woest en leeg is stad, n dikke puunbult, ale hoezen zitten dicht,
men kin der nait in kommen.

11 Op stroat ropt men om wien, ale bliedschop is verswonnen,
al t joechaaien is oet t laand verbannen.

12 Stad is ain dikke toesternust, stadspoort is in braiten sloagen.

13 t Zel haile eerde en ale volken vergoan as bie t schudden van leste olieven,
as bie noaplok in droevetoen.

14 Elkenain ropt t oet, zo blied binnen ze, en tot t westen aan tou joechaaien ze
om de HEER zien grode noam.

15 Eer de HEER in t laand, doar t licht opkomt, eer noam van de HEER, Israëls God, op aailanden in zee.

16 Vanòf t oetèn van wereld heur we zingen: "Eer veur Rechtveerdege!"
Mor ik zeg: "O wai mie!
Ik bin aan t èn, ik kin nait meer!
Geweldenoars plegen geweld
geweldenoars plegen geweld - ze holden mor nait op!"

17 Schrik, vangkoelen en vaalstrikken stoan joe te wachten, ie altmoal dij op eerde wonen.

18 Dij vlucht veur haaidens lewaai vaalt in n koel, dij oet koel klimmen kin, wordt vongen in struup.
Sluzen van hemel goan open,
eerde staait op zien fonnementen te trillen.

19 Eerde kroakt in zien vougen, eerde schudt en schokt,
eerde waggelt en wibbert.

20 Eerde slingert as n doene kerel, schudt hènneweer as n schoelhut.
Zo swoar drokken zien misstappen op hom,
dat e deelvaalt en nait weer in t èn kommen kin.

21 Dij dag rekent de HEER òf: in hemel mit t leger van hemel,
op eerde mit keunenks van eerde.

22 Ze worden op n bult dreven, in n koel vastzet, in t gevang opsloten.
Joaren loater worden ze nog straft.

23 Moan wordt rood om kop van schoamte, zun krigt ter rode wangen van,
want de HEER van de machten is nou keunenk worden,
op baarg Sion en in Jeruzalem,
zien heerlekhaid let e zain aan oldsten.