Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)

Jesaja 22


01Oetsproak over t Daal van t Vizioun: Wat is ter wel mit joe,
dat ie altmoal op t platdak vlaigen,

02ie roezege stad, loug vol drokte en geroas? Nee, dij bie joe omkwammen,
binnen nait doodstoken deur t sweerd,
nait sneuveld in t gevecht!

03Nikstervan! Vlucht binnen dien kriegsheren as ain man, gevangennomen zunder dat ter n boogschot valen is.
Hou wied of ze ook votvlucht wazzen,
altmoal binnen ze inhoald en in boeien sloagen.

04Doarom zeg ik: "Kiek mor nait noar mie, loat mie toch hoelen in mien ellèn,
perbaaier mie mor nait te troosten
om ondergang van mien volk,
dij dochter van mie."

05t Was ja n dag van schrik en aalteroatsie, van vernailen en verbiestern,
n dag van God, de HEER van de machten,
in t Daal van t Vizioun.
Roupen en reren om hulp
gaalmde bie baarg omhoog.

06Elam greep noar zien pielkoker, striedwoagens en peervolk stonden kloar.
Kir huil t schild veurndag.

07In joen mooiste doalen krioulde t van striedwoagens,
stadspoorten werden bezet deur peervolk.

08Zo lag Juda open en bloot, zunder verweer. Noagoan heb ie dij dag woapens in t "Boshoes". 09Ie werden hail wat brezzen gewoar in muur van Stad van David, en Onderste Viever luit ie vol wotter lopen. 10 Hoezen van Jeruzalem keek ie noa, en paardie brook ie òf om muren te verstaarken. 11 Tussen baaide muren baauwden ie n vergoarbak veur t wotter van Ol Viever. Mor oog veur hom, dij dit aal teweeg brochde, dat haar ie nait. Hom, dij ales al laank in t veuren bestöt haar, dij wol ie nait zain.
12 Dij dag, raip de God joe op, de HEER van de machten, om te jammern en te jeuzeln,
om joen kop koal te scheren
en n zak om te doun.

13 Mor hou is t aaids meugelk! t Was aal bliedschop en plezaaier,
koien werden doodmoakt en schoapen slacht,
vlaais eten en wien dronken:
"Loat we eten en drinken,
want mörgen bin we ja toch dood!"

14 De HEER van de machten het mie dit altmoal kundeg moakt.
Nooit wordt dij schuld joe vergeven,
zo laank as ie leven!
- zegt God, de HEER van de machten.
15 Zo zegt God, de HEER van de machten, "Goa noar dij hofmaarschalk tou, noar dij Sebna, dij over t pelaais gaait, 16 dij doarboven n graf oethaauwt, n leste ruststee in rots oetkappen let. Zeg tegen hom: "Woar bin ie hier aigender van en bie wèl bin ie in dainst, dat ie hier n graf oetkappen maggen? 17 De HEER slingert die vot man, mit ale macht. Hai pakt die stief beet, 18 rolt die op as n kloon, as n baal smit e die vot, over de wiede vlakte. Doar zelst doodgoan, doar kommen dien versierde woagens te laande, doe, smet op t hoes van dien boas! 19 Ik zet die oet dien amt, ik zet die van dien post. 20 Dij dag zeg ik, dat e kommen mout, mien knecht Eljakim, zeun van Chilkia. 21 Ik dou hom dien amtsklaid aan, dien sjerp dou ik hom om, dien macht geef ik hom in handen. Hai zel n voader wezen veur inwoners van Jeruzalem en veur t hoes van Juda. 22 Sleudel van Davids hoes geef ik hom in handen. Wat hai open dut, krigt gainain dicht, wat hai dicht dut, krigt gainain open.