Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

Der komt weer vree (11: 1-16)

Jesaja 11


01Der schut n toekje op oet stronk van Isaï, oet zien worrels gaait n telg aan blui.

02Op hom rust de HEER zien gaist, n gaist van wieshaid en inzicht,
n gaist van overleg en kracht,
n gaist van kennes en ontzag veur de HEER.

03Ontzag veur de HEER, joa, dat is zien lust en zien leven.
As rechter zel e nait ofgoan op wat e te zain krigt,
hai zel nait oordailen om wat e zeggen heurt.

04Veur t recht van stumpers komt e op, dij gain meedlieden hebben, straft e
mit sweep van zien mond,
zien haite oam dut min volk de dood.

05Gerechteghaid het e as n raim om zied, en traauw as n baand om heupen.

06Wolf en laam verkeren mit nkander, koukaalf en laiwejong vreten gras
mit zien baaident op vetwaaide:
n leujong kin der wel op pazen.

07Koubaist en berewiefke worden kammeroadskes, laankoet liggen heur jongen bie nkander,
laiw vret heu net as os.

08n Lutje potje zit te speulen bie adder zien hool, n beudeltje stekt haand in slaang zien nust.

09Gainain dut meer kwoad, gainent sticht meer verdaarf,
op hail mien haailege baarg nait.
Want haile eerde is vol besef veur de HEER,
net zo vol as zee mit wotter, tot boom aan tou.

10 Dij dag zel t zo heergoan: worrel van Isaï, staait as n voandel veur noatsies.
Volken binnen der noar op zöcht
en t zel der best wonen wezen!

11 Dij dag stekt de HEER veur twijde moal haand oet om vrij te kopen wat ter van zien volk over is.
Joa, wat overbleven is oet Assyrië en Egypte,
oet Patros en Nubië, oet Elam, Sinear en Hamat
en van aailanden in zee.

12 Hai geft volken n taiken en brengt weer bie nkander
dij verdreven binnen oet Israël.
Dij enter-de-twenter oet Juda jagd binnen
hoalt hai weer bie nkander
oet ale vaaier houken van wereld.

13 Den verswint ofgunst van Efraïm, komt ter n èn aan t onder doem holden van Juda.
Efraïm is nait meer ofgunsteg op Juda,
Juda zel Efraïm nait laanger schrik op hoed joagen.

14 Mitnkander strieken ze deel aan zeekaant van t Filistijnse laand, lu van t oosten plundern ze oet.
Edom en Moäb nemen ze onder handen
en Ammonieten doun wat zai zeggen.

15 Eertieds het de HEER golf van Egypte in twijen spleten. Hai stekt voest omhoog tegen Eufraat of was t n haite oam.
Hai slagt dij oet nkander in zeuven stroomkes:
je kinnen der mit schounen aan deurhèn.

16 Zo wordt pad boand veur dij van zien volk overbleven binnen, achterbleven in Assyrië.
n Boan zo as ter west het dou Israël oet Egypte trok.