Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)

Jesaja 02


01Dit is t wat Jesaja, zeun van Amos, te zain kreeg over Juda en Jeruzalem.
02Aan t èn van doagen zel t ter zo aan tou goan: baarg doar de HEER zien hoes op staait, zel vaast stoan as n rots,
hoger wezen as aal aander baargen, oetsteken boven ale heuvels.
Volken altmoal kommen der over tou.

03Ze zeggen: "Kom, loat ons optrekken noar baarg van de HEER,
noar t hoes van God van Jakob,
dat hai ons leert wat zien weg is,
en wie ons holden aan zien pad."
De HEER geft zien aanwies ja van Sion oet,
tou Jeruzalem oet komt t woord van de HEER.

04Hai zel t recht gelden loaten bie de volken en staarke noatsies terechtwiezen.
Van sweerden zellen ze plougiesders moaken
en van speren snuimezzen.
Gain volk zel nog laanger woapens oppakken tegen t aander,
veur oorlog zellen ze nait meer ofricht worden.

05Kom nou, noazoaten van Jakob, loat ons op pad goan in t licht van de HEER!

06Ie hebben joen volk aan zied schoven, noazoaten van Jakob. t Zit vol mit woarzeggers oet t oosten
en mit teuvenoars - t lieken wel Filistijnen,
t krimmelt en wimmelt van vremd volk.

07Heur laand zit vol zulver en vol gold, schatriek en om sènten gain verlet.
Heur laand stikt van de peerden,
aan woagens komt gain èn.

08Heur laand zit vol ofgoden; ze goan op knijen veur wat ze mit aigen handen moakt hebben,
veur goden dij ze mit aigen vingers knuterd hebben.

09Mor mensk mout kop boegen, elkenain zel vernederd worden. Zunder perdon!

10 Kroep vot in rotsholen, stop joe bezied onder grond, oet benaauwdens veur de HEER,
veur zien glaans en glorie.

11 Trötse mensken sloagen ogen deel, grootske lu zellen kop boegen.
Hoog in t èn blift allenneg de HEER op dij dag.

12 Dat wordt n dag van de HEER van de machten, tegen aal wat verwoand is en tröts,
tegen elk dij t hoog in kop het: boegen zellen ze mouten!

13 Tegen ale ceders van de Libanon, hoog en staail,
en tegen ale aikenbomen van Basan,

14 tegen aal dij dikke baargen, tegen aal dij verheven heuvels,

15 tegen aal dij hoge toorns, en tegen aal dij staarke börgen,

16 tegen ale Tarsis-boten, tegen ale zeeschepen, boorndevol.

17 Den is t doan en oet mit snakkerij van mensken, lu mit kop in nek mouten boegen.
Hoog in t èn blift allenneg de HEER op dij dag.

18 En ofgoden - ze verswinnen haildaal!

19 Mensken glippen in rotsholen en in goaten onder grond,
oet benaauwdens veur de HEER,
veur zien glaans en glorie,
as hai in t èn komt om t laand schrik op hoed te joagen.

20 Dij aigenste dag, smieten mensken heur zulvern en golden goden vot,
dij men zok moakt haar om der veur op knijen te goan.
Vot! Veur rötten en fleddermoezen!

21 Den kroepen ze bezied in spleten van rotsen en in holen van baargen,
oet benaauwdens veur de HEER,
veur zien glaans en glorie,
as hai in t èn komt om t laand schrik op hoed te joagen.

22 n Mensk? Hol mie der over op! Het allenneg mor wat oam in neus,
wat is e ainlieks weerd?

Jesaja 03


01Joa. doar, God, de HEER van de machten, ontnemt Jeruzalem en Juda ale stut en stiep,
ale stut van stoet en ale stut van wotter,

02krieger en soldoat, rechter en profeet, woarzegger en oldste,

03ofsier en man van aanzain, roadsman, teuvenoar en strieker.

04Kwoajonges geef ik heur as veurman, bestuurders van niks kriegen t over heur te zeggen.

05Onder t volk zel men nkander noar t leven stoan, man tegen man, ain tegen aander.
Nittjen zel men nkander,
t jonkvolk gaait tegen olden tekeer,
volk van niks tegen lu van aanzain.

06In t olderliek hoes zel aine bruier aander beetpakken: "Doe hest nog n jak, wees ons veurman!
Zörg doe veur dizze puunbult!"

07Mor aander zel dij dag haardop zeggen: "Ik bin gain dokter!
k Heb gain eten en gain klaaier in hoes,
moak mie toch gain veurman over dit volk."

08Joa, Jeruzalem staait te wankeln, Juda ligt ter al bie, mit proat en doad hebben zai zok keerd tegen de HEER,
taarten doun ze zien eer en glorie.

09Kinnen t aan heur kop al zain: krekt as Sodom lopen ze mit heur zunden te koop,
en gainain der van stoppen ze bezied.
Mor t is heur aigen schuld, zulm hoalen ze zok t ongelok op haals.

10 Bedenk: rechtveerdege zel t goud goan, hai plokt vruchten van zien waark.

11 Mor o wai minne kerel, doar zel t slim mit oflopen. Wat e oetvreten het, wordt hom betoald zet.

12 Dij mien volk oetkniepen, t leste hoalen ze der oet, oetzoegers speulen de boas der over.
Volk van mie, dien laaiders brengen joe op biesterboan,
moaken van joen pad n toezeboudel.

13 De HEER komt in t èn om oetsproak te doun, kloar staait hai om tegen volken op te treden.

14 De HEER treedt in t gericht mit oldsten, en mit veurlu van zien volk:
Ie hebben droevetoenen leegropt,
wat ie aarme lu ofstolen, heb ie in hoes.

15 Hou kom ie der bie! Over mien volk hènlopen, aarme lu verpoazen?
- zegt God, de HEER van de machten.
16 Dit zegt de HEER: Omdat dochters van Sion zo grootsk binnen, omdat ze rondlopen mit kop in nek, ogen verlaaidelk en draaiend mit t gat, rinkelnde ringen om enkels, 17 doarom zel de HEER dochters van Sion sluier van kop oftrekken; heur open en bloot vernedern. 18 Op dij dag pakt de HEER aal heur pronk òf: ringen om enkels en banden om kop, moanjes, 19 oorbellen en aarmbanden, sluiers, 20 heufddouken, ketjes om t bain, linten, roekvleskes en amuletten, 21 zegelringen en neushangers, 22 pronkklaaier, mantels en omslagdouken, taskes, 23 spaigeltjes, liefkes, mutskes en sjaals. 24 Veur lekkerroek komt n vieze staank in stee, veur singel om t lief n èn taauw, veur mooi opbonden hoar n koale kop, veur mooiste pronk zakkegoud, en veur sier n brandmaark.
25 Joen manlu kommen om deur t sweerd, joen kriegers sneuveln in oorlog.

26 Kloagen en lammetaaiern zellen poorten van Sion, leeg en ainzoam zit ze der bie.

Jesaja 04


01Dij dag zellen zeuven vraauwlu ain man beetpakken en zeggen: "Wie zellen wel brood van onszulm eten,
en veur ons aigen klaaier zörgen,
as we joen noam mor droagen maggen:
help ons van ons schimp en schaande òf!"
02Dij dag zel wat de HEER opkommen let, worden tot ain en aal pronk en pracht. Wat t laand geft, zel tröts en sier wezen van Isrelieten dij t ter ofred hebben. 03Dij overbleven binnen in Sion en achterbleven in Jeruzalem zellen ze haaileg nuimen: ale lu dij in Jeruzalem op liest van leventegen stoan. 04Wanneer de HEER voeleghaid van Sions dochters ofwosken het en t bloud van Jeruzalem ofspould in n störm van oordail en geweld, 05den zörgt de HEER over t haile kontraain van baarg Sion en over altmoal dij bie nkander roupen binnen, veur n wolk bie dag en rook en n vuurglaans bie naacht. Joa, over ales hèn zel den eer en glorie wezen - as n baldakijn, 06as n loofhut dij schaar geft tegen hetten van zun overdag, as n schoelstee doar je je in baargen kinnen bie störm en regen.

Jesaja 05


01Welaan, zingen wil ik van mien jong, mien laiverd, zingen t gezang van mien laive jong en zien droevetoen.
Mien jong haar n droevetoen
op n högte mit beste grond.

02Hai het hom omhoakt, stainen der oetgooid, het hom bepoot mit veredelde planten.
n Wachttoorn zette hai der in,
en kapte n paarskoep oet.
Dou verwachtte hai, dat e droeven geven zol,
mor wat smeet e op? Stinkbezzen!

03En nou, volk van Jeruzalem, lu oet Juda,
geef joen oordail ais over mie en mien droevetoen.

04Wat haar ik nog meer aan mien droevetoen doun kind, dat ik nait doan heb?
Woarom gaf e bloots stinkbezzen?
Ik haar toch droeven verwachten kind?

05Welaan, ik zel joe vertellen wat ik mit mien droevetoen doun wil:
heeg trek ik om, dat e verrinnewaaierd wordt,
zien muur breek ik òf, dat e platpoasd worden zel.

06Ik loat hom liggen, ain dikke wildernis, der wordt nait meer snuid,
en der wordt nait meer schovveld,
roegte en roet gruien hoog,
wolken bestel ik der gain wotter op te gaiten.

07Droevetoen van de HEER van de machten, is t volk van Israël, lu van Juda binnen planten doar hai zo wies mit was.
Recht verwachtte hai - mor t laip op onrecht oet,
gerechteghaid - mor t wer roupen om hulp in nood!

08O wai, dij t aine hoes noa t aander opkocht, aine lap grond bie aander trekt,
tot ter gain hörntje meer vrij is,
en hai allenneg roemte het.

09In mien oren klinkt aid van de HEER van de machten: "Aal dij hoezen, puunbulten worden t,
diksten en nuversten, leeg en verloaten zellen ze stoan!

10 n Droevetoen van tien juk smit mor amper wat op, en n ezelsvracht zaaizoad mor ain zak koorn."

11 O wai, dij smörgensvroug al aan draank tou binnen, tot loat in oavend opzitten, hetseg van wien.

12 Zai drinken en feestjen mor deur, citer en haarp ter maank en floit en rinkjebèl,
mor wat de HEER dut - gain benul,
wat zien handen doun - gain zicht ter op.

13 Doarom wordt mien volk votvoerd veur en aleer ze t in de goaten hebben,
hoge heren kommen om van honger,
t gewone volk verkommert van dörst.

14 Doarom dut t dodenriek ströt wied open, trekt de bek woagenwied lös,
heur pracht verzopt ter in
en heur roezeghaid, heur broezen en baldern.

15 Den mouten mensken boegen, elkenain vernederd worden, hoge ogen van mensken worden deelsloagen.

16 Mor de HEER van de machten troont hoog op rechterstoul, haailege God let zien haaileghaid zain in rechte doaden.

17 Lammer lopen op puunvlakte te waaiden of was t heur aigen gruinlaand, boklammer vinden vreten op puunbulten.f + Hebreeuwse tekst is hier slim ondudelk.f*

18 O wai, dij onrecht noar zok tou trekken mit zelen van bedrog,
zunde noar zok tou hoalen mit hoorntaauwen,

19 dij zeggen duren: "Loat hom votmoaken mit zien waark, der sjars achter zetten, dat wie t zain!
Loat t roadsbesloet van Haailege van Israël löskommen
en oetvoerd worden, den wait we t!"

20 O wai, dij van t kwoad zeggen: goud! En van t goie: kwoad!
Dij van t duustern licht moaken
en van t licht duuster,
van bitter zuit
en van zuit bitter.

21 O wai, dij wies binnen in aigen ogen, en verstandeg noar aigen inzicht.

22 O wai, dij boaskerels binnen in t wiendrinken, in t mengen van drankjes de man,

23 dij schuldege vrijspreken veur n handgeld, t recht ontnemen van dij in zien recht staait.

24 Doarom, zo as n vuurke strohaalm verteert en stoppel in vlam verdoan wordt,
zo zel heur worrel vergoan, heur blui verstoeven as stof,
omdat ze zok niks aantrokken
van t onderricht van de HEER van de machten,
omdat ze t woord van Haailege van Israël niks in reken haren.

25 Doarom is de HEER zien kwoadens lösbraand tegen zien volk; het hai zien voest omhoog stoken en slagt ter op, dat baargen trillen.
Lieken liggen as ofvaal op stroat
en nog bedoart zien grammiedeghaid nait,
hai blift voest omhoog steken!

26 Hai geft n signoal aan n volk wied vot, van t èn van wereld floit hai heur noar zok tou.
En kiek, doar kommen ze aan: rad en rap!

27 Gainain is muid, gainain is min, gainent dij slumert of slept,
gainain mit gordel lös,
gainent mit n stokkende schounbaand.

28 Pielen binnen slepen en bogen spand, zien peerden hebben houven as n vlint,
zien woagenroaden draaien as n orkoan in t rond.

29 Brollen doun ze as n laiwin, as jonge laiwen zo brollen ze t oet,
grommend griepen ze heur vangst,
slepen dij vot, gainain kin hom nog redden.

30 Dij dag broest over heur hèn as t broezen van zee. Dij kikt noar t laand: allenneg boare duuster te zain!
t Licht is verduusterd deur wolken.