Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
1 Makkabeeërs INLAAIDEN
Hou of t begunde (1:1-10)   
Antiochus Epifanes boas (1:11-64)   
Mattatias (2:1-14)   
Begun van t verzet (2:15-48)   
Mattatias zien dood (2:49-70)   

JUDAS MAKKABEÜS
Judas Makkabeüs (3:1-9)   
Judas zien eerste overwinnen (3:10-41)   
Judas overmeestert Gorgias (3:42-4:25)   
Judas wordt Lysias boas en zuvert tempel (4:26-61)   
Judas verslagt volken rondomheer (5:1-68)   
Dood van Antiochus Epifanes (6:1-17)   
Judas belegert börg van Jeruzalem (6:18-63)   
Judas wordt boas over Bakchides en Nikanor (7:1-50)   
Verdrag mit Romaainen (8:1-32)   
Judas zien dood (9:1-22)   

JONATAN
Jonatan krigt laaiden (9:23-31)   
Jonatan wordt boas over Bakchides (9:32-57)   
Bakchides veur aaid verdreven (9:58-73)   
Demetrius I en Alexander Epifanes (10:1-50)   
Alexander (10:51-66)   
Verzet tegen Demetrius II (10:67-89)   
Alexander ombrocht (11:1-19)   
Jonatan en Demetrius II (11:20-53)   
Jonatan gaait mit Antiochus II wieder (11:54-74)   
Nije verdroagen mit Rome en Sparta (12:1-38)   
Tryfon krigt Jonatan in macht (12:39-13:11)   
Jonatan zien dood (13:12-30)   

SIMON
Weer vree mit Demetrius II (13:31-42)   
Simon verovert Gezer en Jeruzalem (13:43-53)   
Demetrius II gevangennomen (14:1-3)   
Simon brengt vree in t laand (14:4-15)   
Bondgenootschop mit Sparta en Rome vernijd (14:16-24)   
Daank veur Simon (14:25-49)   
Antiochus II zöcht steun bie Simon (15:1-14)   
Rome geft beschaaid (15:15-24)   
Antiochus VII en Simon gain kammeroaden meer (15:25-36)   
Kendebeüs wordt versloagen (15:37-16:10)   
Simon wordt vermoord (16:11-24)