Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Hou of Jozef t regelde (47:13-26)

Genesis 47


13 Der was in t haile laand gain eten; honger drokte swoar. t Laand Egypte en t laand Kanaän vergingen van honger. 14 Jozef zammelde ale geld in Egypte en in Kanaän, in ruil veur t broodkoorn dat men kocht. Jozef brochde dat geld noar t hoes van farao. 15 Dou t geld in Egypte en Kanaän schoon op ruik, kwammen ale Egyptenoars bie Jozef en zeden: "Tou, geef ons brood! Woarom mout wie veur joen ogen staarven? t Geld is ja op." 16 Jozef zee: "Kom op, geef joen vij. Ik zel joe brood geven veur joen vij as ie gain geld meer hebben." 17 Zai brochten heur vij noar Jozef. Jozef gaf heur brood in ruil veur peerden, schoapen, koien en ezels. Hai gaf heur dat joar brood veur vij. 18 Dou dat joar om was gingen zai, in t twijde joar, vannijs noar hom tou. Zai zeden: "Wie kinnen der nait omtou joe te zeggen nou t geld op is en t vij noar ons meester goan is, dat ter veur hom niks overschut as ons liggoam en ons akker. 19 Woarom staarf wie veur joen ogen en verkommert t laand? Aigen joe ons tou en ons akkers ook, veur brood; wie en ons akkers zellen farao dainen. Geef ons zoad dat wie leven kinnen en dat ons laand gain onlaand wordt." 20 Dat zodounde aigende Jozef zok veur farao ale laand tou van Egyptenoars, want ale Egyptenoars verkochten heur laand, omreden honger wer heur te maans. Zo kreeg farao t laand. 21 t Volk luit hai vervoaren noar steden doar ze nait vandoan moggen, van t aine uterste van Egypte noar t aandere. 22 Allain t laand van priesters kocht hai nait. Omreden priesters haren vaaste inkomsten van farao doar ze van leven konden en doarom verkochten zai heur laand nait. 23 Jozef zee tegen t volk: "Nou ik joe en joen volk veur farao kocht heb, geef ik joe zoad om t laand in te zaaien. 24 Van t gemoak mout ie n viefde paart ofstoan aan farao, en vaaierviefde is veur joe om t laand in te zaaien en as eten veur joe, joen hoesholden en joen kinder." 25 Zai zeden: "Ie hebben ons in t levent holden. Wie vroagen om joen gunst en willen sloaven van farao wezen." 26 Jozef muik n veurschrift, en dij geldt nog altied, dat n viefde dail van opbrengst van t laand toukomt aan farao. Mor van t laand van priesters kreeg farao niks.