Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)

Genesis 43


01Mor hongersnood drokte swoar op t laand. 02Dou t broodkoorn dat zai oet Egypte hoald haren op was, zee heur voader tegen heur: "Goa der nog ais hèn en koop nog wat broodkoorn." 03Juda zee: "Dij man het ons goud woarschaauwd, dat wie hom nait onder ogen kommen mozzen zunder ons bruier. 04As ie ons bruier mitgoan loaten, goan wie der hèn en koop wie broodkoorn veur joe. 05As ie hom nait mitgoan loaten, goan wie der nait hèn want dij man het tegen ons zegd: 'As joen bruier der nait bie is, huif ie mie nait onder ogen kommen.'" 06Israël zee: "Woarom heb ie mie dat aandoan, dat ie dij man zegd hebben dat ie nog n bruier hebben?" 07Zai zeden: "Dij man vruig mor deur over ons en ons ofkomst en hai vruig: 'Leeft joen voader nog? Heb ie nog n bruier?' Wie hebben hom op dizze vroagen antwoord geven. Wos wie veul dat hai zeggen zol: 'Breng joen bruier mit?'" 08Juda zee tegen zien voader Israël: "Loat jong toch mit mie mitgoan, den breek wie op en goan aan raais. Zo blief wie in leven en kommen nait om, wie nait, ie nait en ons kinder nait. 09Ik stoa der börg veur, ie kinnen hom van mie opaaisen as ik hom nait zond en wel bie joe weerombreng. 10 As wie nait zo omzoesd haren, haar wie al twij moal weerom wezen kind." 11 Israël zee: "As t ter zo veurstaait, dou t den zo. Neem t beste van t beste van ons laand in joen raaiszak en neem as geschenk veur hom mit: n beetje baalzem, n beetje hunneg, gom en haars, pistacheneuten en mandels. 12 Neem dubbeld geld mit, want t geld dat joe boven in zakken legd is, mout ie aigenhandeg weeromgeven. 13 En wat joen bruier aanbelangt, neem hom mit. Moak joe raaisveerdeg en goa weerom, noar dij man tou. 14 Mag aalmachtege God der veur zörgen dat dij man joe goudgunsteg is, dat hai joen aander bruier en Benjamin goan let. As ik mien kinder verlais, verlais ik ze."

15 Manlu nammen t geschenk en dubbeld geld mit, en Benjamin ook. Ze muiken zok kloar en gingen aan raais noar Egypte. Zai kwammen bie Jozef. 16 Jozef zag dat Benjamin bie heur was en zee tegen zien hofmeester: "Breng dij mannen in hoes, slacht wat daaiern en moak dij kloar, want dizze manlu zellen om mirreg mit mie eten." 17 Man dee wat Jozef zegd haar en brochde heur in Jozef zien hoes. 18 Manlu kregen t benaauwd dou zai noar t hoes van Jozef brocht werden en dochten: "Vanwegens t geld dat veurege raais in ons zakken weeromkwam, wor wie hier hènbrocht: ze zellen ons aanvalen en griepen en ons sloaf moaken mit ezels en aal." 19 Bie deur toalden zai hofmeester aan: 20 "Heur ais, meneer," zeden ze, "wie hebben hier al eerder west om eten te kopen. 21 Dou wie op t stee kwammen doar wie overnacht hebben, dee wie ons zakken open en dou von elk zien geld boven in zak weerom, t haile bedrag. Wie geven t aigenhandeg weerom. 22 Wie hebben aander geld bie ons om eten te kopen. Wie wozzen nait wèl ons t geld in zakken doan het." 23 Man antwoordde: "t Komt wel goud, wees mor nait benaauwd. Joen God, God van joen voader, het n schat beziedstopt in joen zakken. Joen geld heb ik kregen." Dou brochde hai Simeon bie heur. 24 Doarnoa brochde hai de manlu in Jozef zien hoes, gaf heur wotter om vouten te wasken en vouerde heur ezels. 25 Zai zetten t geschenk veur Jozef kloar, dij smirregs kommen zol; zai haren heurd dat zai doar eten zollen.

26 Dou Jozef thoeskwam, luiten ze t geschenk dat zai veur hom bie zok haren, noar t hoes kommen. Zai bogen veur hom. 27 Hai vruig of t goud mit heur ging en hou t mit heur olde voader was, doar zai t over had haren. 28 Ze zeden: "t Gaait best mit joen knecht, ons voader, hai leeft nog." Zai gingen op knijen en bogen zok deel. 29 Hai keek op en zag zien bruier Benjamin, zeun van zien aigen moeke. Hai zee: "Is dit joen jongste bruier doar ie t mit mie over had hebben?" En hai ging wieder: "God is die genoadeg, mien zeun." 30 Jozef hoastte zok om vot te kommen. t Gemoud schoot hom vol om zien bruier. Troanen braandden hom achter ogen, hai schoot n koamer in en schraifde doar. 31 Hai wosk zok t gezicht en kwam dij koamer weer oet. Hai bedapperde zok en zee: "Zet brood op toavel." 32 Der wer apaart opdaind veur hom, apaart veur heur en apaart veur Egyptenoars dij mit hom atten. Egyptenoars kinnen ja nait mit Hebreeërs eten, dat griest heur tou. 33 Ze kwammen zo te zitten, dat oldste bovenaan zat en jongste onderaan. 34 Jozef luit heur elk n pozzie brengen van wat der veur hom ston. Benjamin zien pozzie was vief moal zo groot as dat van aandern. Dou kregen ze te drinken en werden doen mitnkander.

Genesis 44


01Jozef gaf zien hofmeester odders: "Dou zakken van manlu vol broodkoorn, zoveul as ze holden kinnen, en leg elk zien geld weer boven in zak. 02Mien beker, dij zulvern beker, mout ie boven in zak van jongste leggen mit geld veur zien koorn der bie." Hai dee wat Jozef zegd haar. 03Smörgensvroug luiten ze manlu mit heur ezels votgoan.

04Ze wazzen nog mor naauw tou stad oet of Jozef zee tegen zien hofmeester: "Moak joe kloar, joag achter dij manlu heer en as ie heur inhoald hebben den mout ie tegen heur zeggen: 'Woarom vergel ie goud mit kwoad? Woarom heb ie zulvern beker stolen? 05Drinkt mien meester hier nait oet en bruukt hai hom nait veur t woarzeggen? Wat ie doar doan hebben, liekt naargens noar.'" 06Hofmeester huil heur in en zee dat tegen heur. 07Zai zeden tegen hom: "Hou kin ie zoks zeggen, meneer. t Komt nait in joen knechten op om dat te doun. 08Ie waiten toch, t geld dat wie boven in ons zakken vonden, heb wie oet Kanaän aan joe weerombrocht. Hou zol t in ons opkommen oet t hoes van joen meester zulver of gold te stelen? 09Dij, doar beker bie vonden wordt, zel staarven, en boetendes zel wie sloaven van meneer worden." 10 Hofmeester zee: "t Zel goan zo as ie zeggen: dij, doar beker bie vonden wordt, zel mien sloaf wezen, mor ie goan vrij oet." 11 Aalmoal luiten ze gaauw heur zakken op grond glieden en deden dij open. 12 Hai deurzöchde ales, begunde bie oldste en huil op bie jongste. Beker wer vonden in zak van Benjamin. 13 Zai scheurden heur klaaier, ezels werden weer beloaden en men ging weerom noar stad.

14 Zo kwammen Juda en zien bruiers weer in t hoes van Jozef. Hai was der nog en zai bogen zok hail daip veur hom deel. 15 Jozef zee tegen heur: "Wat heb ie ommaans had? Wos ie nait dat n man as ik woarzeggen kin?" 16 Juda zee: "Wat mout wie hier op zeggen meneer? Wat kin wie noar veuren brengen om ons te rechtveerdegen? God het schuld van joen knechten aan t licht brocht. Wie binnen sloaven van mien heer, wie net zo goud as hai, doar beker bie vonden is." 17 Hai zee: "Dat dou ik in gain gevaal. Man doar beker bie vonden is, zel mien sloaf wezen, mor ie goan in vree noar joen voader." 18 Juda ging noar hom tou en zee: "Asjeblieft meneer, ik smeek joe, mag joen dainstknecht meschain nog n enkel woord tegen joe zeggen, zunder dat ie kwoad op hom worden, ie binnen ja aan farao geliek. 19 Mien heer het ons, dainstknechten, vroagd: 20 'Heb ie nog n voader of n bruier?' Wie zeden tegen mien heer: 'Wie hebben n olde voader, mit nog n jonge zeun dij hom op zien ol dag geboren is. Mor zien bruier is dood, t jonkje is nou nog t ainegst kind van zien moeke, dat doarom is zien voader zo wies mit hom.' 21 Ie zeden tegen joen knechten: 'Breng hom bie mie, k wil hom mit mien aigen ogen zain.' 22 Wie zeden tegen mien heer: 'Jong kin nait bie zien voader vot, as dat gebeurt, staarft zien voader.' 23 Dou zee ie tegen joen knechten: 'As jongste bruier nait mit joe hierheer komt, huif ie mie nait weer onder ogen kommen.' 24 Wie binnen weeromgoan noar joen knecht, mien voader, en hebben hom verteld wat mien heer zegd het. 25 Dou ons voader zee, dat wie weer wat broodkoorn kopen mozzen, zee wie: 'Wie huiven nait hèn goan. As ons jongste bruier bie ons is, den raais wie òf.' 26 Wie binnen weeromgoan noar joen knecht, mien voader, en hebben hom verteld wat mien heer zegd het. 27 Joen knecht, mien voader, zee tegen ons: 'Ie waiten dat mien vraauw mie twij zeuns schonken het. 28 Ain is votgoan en hai is vervaast verscheurd, aan distied tou heb ik hom nait weeromzain. 29 As ie nou ook dij aander bie mie vothoalen en der overkomt hom wat, den zol ik dij al zo old bin, deur joen schuld van ellèn in t dodenriek kommen.' 30 As ik nou bie joen knecht, ons voader, kom en jong is nait bie ons, den zol hai staarven omdat zien haart zo aan hom hangt. 31 En joen knechten zollen t grieze hoar van joen knecht, ons voader, in daip verdrait in t graf deelloaten. 32 Joen dainstknecht het zok bie zien voader börg steld veur jong en het tegen zien voader zegd: 'As ik hom nait bie joe weerombreng, stoa ik levenslaank bie joe in schuld.' 33 Loat joen knecht toch as sloaf veur mien heer achterblieven in stee van jong, en loat jong mit zien bruiers weeromgoan. 34 Want hou zol k bie mien voader kommen as jong nait bie mie is? Ik zol t verdrait dat mien voader trevven zol, nait aanzain kinnen."