Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)

Genesis 42


01Jakob heurde dat ter in Egypte koorn was en hai zee tegen zien zeuns: "Wat stoa ie nkander aan te kieken? 02Ik heb heurd, dat ter in Egypte koorn te kriegen is. Goa der hèn en koop dat doar veur ons, dat wie in leven blieven en nait staarven." 03Tien bruiers van Jozef raaisden òf om in Egypte koorn te kopen. 04Mor Jozefs volle bruier Benjamin, dij luit Jakob nait mit zien bruiers mitgoan. Der zol hom ais wat overkommen. 05Maank lu dij kwammen om koorn te kopen, wazzen zeuns van Israël ook, want der was honger in t laand Kanaän. 06Jozef bestuurde t laand. Hai verkochde koorn aan t haile volk van t laand. Bruiers van Jozef kwammen ook bie hom. Zai bogen daip veur hom deel. 07Jozef zag zien bruiers en herkende heur, mor dee net of was hai n vremde veur heur. Hai sprak heur vraid aan: "Woar kom ie weg?" Zai zeden: "Van Kanaän, om eten te kopen." 08Jozef zag dat zien bruiers t wazzen, mor zai zagen nait dat hai t was. 09Jozef dochde aan dreumen dij hai over heur had haar. Hai zee tegen heur: "Ie binnen spionnen, ie binnen hier om oet te vigelaaiern woar of t laand n zwak stee het." 10 "Nee heer," zeden ze, " joen knechten binnen kommen om broodkoorn te kopen. 11 Wie binnen aalmoal zeuns van ain man, wie binnen rechtschoapen. Joen knechten binnen hier nait om te spioneren." 12 Hai zee: "Nee, ie binnen om oet te vigelaaiern woar t laand n zwak stee het." 13 Ze zeden nog n moal: "Wie, joen dainstknechten, wazzen mit zien twaalven, twaalf bruiers, zeuns van ain man in Kanaän. Lutjeste is bie ons voader en ain is der nait meer." 14 Jozef zee: "t Is zo as ik t zeg: ie binnen spionnen. 15 En zo zel woarhaid aan t licht kommen. Zo woar as farao leeft: ie binnen spionnen. 16 Ie sturen ain van joe hèn om joen bruier te hoalen en aandern worden hier vastholden. Zo zel blieken of joen woorden woar binnen. En zo nait, joa, zo woar as farao leeft, den bin ie spionnen." 17 Hai zette heur drij doagen bie nkander in t gevang. 18 Op daarde dag zee Jozef tegen heur: "As ie doun wat ik joe zeggen zel, zel ie in leven blieven, want ik heb ontzag veur God. 19 As ie eerlek binnen, blift ain van joen bruiers vastzitten in t gevang en ie goan te waark en brengen t broodkoorn dat ie kocht hebben noar hoes, doar honger is. 20 Joen jongste bruier breng ie hier. Den zel blieken of ie woarhaid sproken hebben en zel ie nait staarven." Dat deden ze. 21 Zai zeden tegen nkander: "Wis en woarachteg, wie hebben ons bezundegd aan ons bruier. Wie zagen hou benaauwd of hai was dou hai ons om genoade smeekte, mor wie wollen t nait heuren. Doarom zit wie nou mit dizze ellèn." 22 Ruben zee: "Ik zee t al: bezundeg joe nait aan dij jong. Ie wollen t nait heuren en doarom wordt zien bloud opaaist." 23 Zai wozzen nait dat Jozef heur verstoan kon, want wat zai zeden wer deur n tolk vertoald. 24 Hai draaide zok om en schraifde. Dou hai weer bie heur kwam, pruit hai mit heur; hai greep Simeon en luit hom veur heur ogen binden.