Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)

Genesis 37


12 Zien bruiers wazzen der ais op oettrokken om schoapen van heur voader bie Sichem te waaiden. 13 Israël zee tegen Jozef: "Dien bruiers waaiden bie Sichem. Goa ais noar heur tou." "Dat is goud," zee Jozef. 14 "Goa ais kieken hou of t mit dien bruiers gaait, en hou of t ter bie staait mit schoapen en geef mie den beschaaid." Hai stuurde hom oet t daal van Hebron vot en hai kwam bie Sichem. 15 Dou hai doar in t veld omswon, trof hom doar n man dij vruig: "Woar zöchst noar?" 16 Hai zee: "Ik zuik mien bruiers. Zeg mie toch woar of ze waaiden." 17 Dou vertelde dij man dat ze doarvandoan votgoan wazzen. Hai haar heur zeggen heurd: "Loat we noar Dotan goan." Dou ging Jozef zien bruiers achternoa en hai von heur bie Dotan. 18 Zai zagen hom van vèrren al aankommen, mor veur en aleer hai bie heur was, haren ze n filaain plan bedocht om hom dood te moaken. 19 Ze zeden tegen nkander: "Kiek, doar komt dij oartsdreumer aan. 20 Kom, wie haauwen hom dood en smieten hom in ain van putten. Den loat wie t ter noar veurkommen dat n wild daaier hom verscheurd het. Den zel we zain wat of ter oetkomt van zien dreumen." 21 Dou Ruben dat heurde, wol hai hom redden oet heur handen: "Loat wie hom nait doodhaauwen," zee e. 22 "Vergait gain bloud, mor smiet hom in dizze put, hier in t onlaand. Moak hom nait dood!" Dat zee hai om hom oet heur handen te redden en noar zien voader weerom te brengen. 23 Mit dat Jozef bie zien bruiers was, trokken zai hom zien klaid van t lief, dat mooie klaid dat hai druig. 24 Zai pakten hom beet en smeten hom in de put. Put was dreug, der ston gain wotter in. 25 Dou gingen ze der bie zitten te broodeten. Dou zagen ze n karrevoan Ismaëlieten aankommen oet Gilead, heur kemélen bepakt mit kruderijen, baalzem en haars, om dij noar Egypte te brengen. 26 Juda zee tegen zien bruiers: "Wat schait we der mit op as we ons bruier doodhaauwen, doar we nooit veur oetkommen kinnen? 27 Kom op, loat we hom verkopen aan dij Ismaëlieten. Loat we haand nait aan hom sloagen. Hai is ja ons bruier, ons aigen bloud." Dat leek zien bruiers goud tou. 28 Dou kwammen dij Midjanitische kooplu verbie. Bruiers trokken Jozef omhoog, en huilen hom tou put oet en verkochten hom veur twinneg sjekel zulver aan de Ismaëlieten. Dij brochten Jozef noar Egypte. 29 Ruben kwam weer bie put, mor Jozef zat ter nait meer in. Hai scheurde zien klaaier, 30 ging weerom noar zien bruiers en zee: "Dij jong is ter nait en ik, hou mout ik ter mit aan?" 31 Zai kregen t klaid van Jozef, slachtten n segebokje en huilen t klaid deur t bloud. 32 t Klaid luiten ze bie heur voader brengen mit bosschop: "Dit heb wie vonden. Komt joe t ook bekend veur?" 33 Hai herkende t en zee: "t Is t klaid van mien zeun. n Wild daaier het hom opvreten. Jozef is wizzenzeker verscheurd!" 34 Jakob scheurde zien mantel, sluig n raauwklaid om middel en treurde laank over zien zeun. 35 Aal zien zeuns en dochters stonden rondom hom tou en troostten hom, mor hai waaigerde zok troosten te loaten en zee: "Nee, in treur zel ik ofdoalen noar mien zeun in t dodenriek." Zo schraifde zien voader om hom. 36 Midjanieten brochten Jozef noar Egypte en verkochten hom aan Potifar, n hoveling van farao, overste van zien liefwacht.