Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)

Genesis 32


02Jakob ging ook weer aan raais en engels van God muitten hom op. 03Dou hai heur zag, zee Jakob: "Dit is n leger van God!" Doarom nuimde hai dat stee Machanaïm. 04Jakob stuurde bodes veur zok oet noar zien bruier Esau in Seïr, in kontrainen van Edom. Hai gaf heur bosschop mit: 05"Tegen mien heer Esau mout ie zeggen: 'Joen dainstknecht Jakob let joe dit waiten: Ik heb as vremde touholden bie Laban, en doar bin k aan distied tou bleven. 06Ik heb koien, ezels, schoapen en segen, sloaven en sloavinnen kregen. Ik loat dit aan joe waiten, mien heer, om bie joe in de gunst te kommen.'" 07Bodes kwammen weerom bie Jakob en zeden: "Wie kwammen bie joen bruier, bie Esau, en hai is al onderwegens noar joe tou mit vaaierhonderd man." 08Dou wer Jakob doodsbenaauwd. Hai verdailde t volk dat bie hom was over twij kampen. Schoapen en segen, koien en kemélen ook. 09Hai onnaaierde: As Esau op t aine kaamp ofkomt en dij verslagt, kinnen dijent oet t aander kaamp ontkommen! 10 Dou zee Jakob: "O God van mien voader Abraham en God van mien voader Isaak, HEER dij tegen mie zegd het: 'Goa weerom noar dien laand en dien geboortestreek en ik zel t goud mit die moaken.' 11 Ik bin ale gunstbewiezen en traauw dij ie bewezen hebben aan joen knecht, nait weerd. Dou k over Jordaan trok, haar k aans niks bie mie as mien stòk. Mor mien bezit is oetgruid tot twij kampen. 12 Red mie toch oet handen van mien bruier, oet haand van Esau. Ik bin baang veur hom, baang dat e kommen zel om mie te vernailen. En moekes en kinder der bie. 13 Ie zeden ja: 'Ik zel die goud doun en dien noageslacht moaken as zaand bie zee en nait te tellen.'" 14 Doar bleef hai dij naacht over. Van wat nou zienent was, koos hai wat oet om aan zien bruier Esau te geven: 15 twijhonderd segen, twinneg bokken, twijhonderd ooien en twinneg rammen, 16 datteg mèlke kemélen mit heur volen, vatteg koien en tien bollen, twinneg ezelinnen en tien ezelhengsten. 17 Op elke koppel luit e ain van zien sloaven pazen. Hai zee tegen heur: "Goa veur mie aan en hol koppels wied oet nkander." 18 Tegen eerste sloaf zee e: "Astoe mien bruier Esau tegenkomst en hai vragt die wèl dien boas is, woar ofstoe hèn gaaist en van wèl dij baisten binnen dijstoe drieven dust, 19 den mostoe zeggen: 'Dij binnen van joen knecht Jakob. t Is n geschenk veur Esau, mien heer. Hai komt zulm achter ons aan.'" 20 Tegen twijde en daarde zee hai t zulfde. En dat tegen ale drievers. Ze mozzen aalmoal t zulfde zeggen tegen Esau as ze hom tegenkwammen. 21 Zai mozzen der bie zeggen: "Joen knecht Jakob komt vot achter ons aan." Jakob dochde: Ik zel hom goud stemmen, mit wat ik veuroet stuur en aan hom geef. As wie nkander zain den is hai mie meschain wel goud gezind. 22 Dat Jakob zien geschenk ging hom veuroet. Mor zulm bleef hai dij naacht in t kaamp.