Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)

Genesis 30


25 Dou Rachel Jozef kregen haar, zee Jakob tegen Laban: "Loat mie votgoan, dat ik noar mien woonstee en mien laand goan kin. 26 Geef mie mien vraauwen en kinder doar ik bie joe veur waarkt heb, en den goa ik vot. Ie waiten zulm wel hou veul en hou goud ik veur joe waarkt heb." 27 Laban zee tegen hom: "Kom mie toch wat in muit! t Is mie dudelk worden dat de HEER mie zegend het om die. 28 Zeg mor wastoe verdainen most en ik zel die t geven!" 29 Jakob zee: "Ie waiten zulm hou ik joe daind heb en hou joen vij t bie mie doan het. 30 Veur mien tied haar ie nait veul, mor t het zok nou slim vermeerderd. De HEER het joe zegend bie ales wat ik doan heb. Is tied ter nait heer dat ik zörg veur mien aigen hoesholden?" 31 Mor Laban zee: "Wat mout ik die den geven?" Jakob zee: "Ie huiven mie niks geven. Ik zel vannijs op joen schoapen en segen pazen en heur waaiden, as ie doun wat ik joe veurstel. 32 Ik goa vandoag deur joen schoapen en segen en hoal ale lammer mit spikkels en vlekken en swaarde schoaplammer der oet. Dat zel mien loon wezen. 33 Dat ik eerlek bin, zel mörgen blieken. Dat zel deur joe verrekend worden mit mien loon. Aal wat nait spikkeld is of vlekt bie segen en swaart bie schoapen, heb ik stolen." 34 "Loat wie t mor doun zo astoe t zegd hest!" zee Laban. 35 Nog op aigenste dag huil Laban streepte en spikkelde bokken der oet en ale sikken dij spikkeld of vlekt wazzen, ales doar wat wits aan was en ale swaarde schoapen. Dij luit hai waaiden deur zien zeuns. 36 Laban stuurde Jakob drij dagraaizen vot. Dij waaidde schoapen en segen dij Laban overholden haar. 37 Dou nam Jakob vrizze takken van n witblad, n amandelboom en n pletoan en hai schilde doar strepen òf, zodat t widde van takken veur t zicht kwam. 38 Takken dij hai schild haar, zette hai lös van nkander in drinkensbakken mit wotter doar schoapen en segen kwammen om te drinken. As ze kwammen om te drinken, werden ze tielsk. 39 As ze tielsk worden wazzen bie takken, den kwammen der streepte, stippelde en vlekte lammer. 40 Jakob zöchde schoapen oet. Streepten, dij tielsk wazzen, zette hai bie schoapen en segen van Laban. Veur zokzulm dee hai koppels apaart. Dij dee hai nait bie schoapen en segen van Laban. 41 Aaltied as beste schoapen en segen tielsk worden zollen, zette Jakob heur takken veur in drinkensbakken, dat ze mor tielsk werden bie takken. 42 Mor as t minne schoapen en segen wazzen, dee hai t nait. Dat zodounde wazzen minnen veur Laban en besten veur Jakob. 43 Dat man wer hail welvoarend. Hai kreeg n bult schoapen en segen, sloavinnen en knechten, kemélen en ezels.