Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Isaak en Isma��l (21: 1-21)

Genesis 21


01De HEER dochde om Sara, net as hai zegd haar,en de HEER dee heur noar zien woord. 02Sara kwam in verwachten en zai schonk Abraham in zien olderdom n zeun, op aigenste tied as God nuimd haar. 03Abraham nuimde jonge zeun dij hai bie Sara kregen haar, Isaak. 04Hai het zien zeun Isaak besneden, dou hai aacht doagen old was, liek as God hom t zegd haar. 05Abraham was honderd joar dou zien zeun Isaak geboren wer. 06Sara zee: "God het moakt dat ik laag en elk dij t heurt zel mit mie lagen." 07Zai zee: "Wèl haar Abraham ooit zeggen kind: 'Sara zel nog kinder aan bòrst hebben.'? Mor toch heb ik hom op zien ol dag n zeun geven." 08t Kind wer groder en kon van bòrst òf. Abraham gaf n groot feest op dag dat Isaak van bòrst ofkwam. 09Sara zag dat zeun dij Abraham bie Hagar, heur Egyptische sloavin, kregen haar, spottend laagde. 10 Ze zee tegen Abraham: "Joag dij sloavin mit heur zeun vot, want zeun van dij sloavin zel nait aarven mit mien zeun Isaak." 11 Abraham von dat min zeggen: t was ja zien zeun. 12 God zee tegen Abraham: "Over dij jong en dien sloavin, dat was gain min zeggen. Heur noar ales wat Sara die zegt, want deur Isaak zel der sproken worden van dien noageslacht. 13 Mor dij sloavin heur zeun, doar zel ik ook n volk van moaken. Hai heurt ja bie dien noageslacht." 14 Aanderdoagsmörgensvroug kreeg Abraham brood en n zak vol wotter en legde Hagar dij over scholder. Mit t kind stuurde hai heur vot. Zai ging weg en swon om in woestijn van Berseba. 15 Dou t wotter in zak op was, legde zai t kind onder ain van stroeken. 16 Op n ofstandje, zo wied as ain mit n boog schaiten kin, ging ze zitten, want ze zee bie zokzulm: Ik kin nait aanzain dat mien kind staarft. Doarom ging zai n èn van hom òf zitten en begunde haard te schraiven. 17 God heurde stem van jong. n Engel van God raip oet hemel aan Hagar: "Wat is ter mit die, Hagar? Wees mor nait baang! God het t roupen van jong dij doar ligt, heurd. 18 Kom van dien stee, pak jong op en hol hom goud vaast, want ik zel n groot volk van hom moaken." 19 God luit heur de ogen opengoan en ze zag n wotterput. Ze ging der hèn, dee zak vol wotter en luit t jonkje drinken. 20 God was mit hom. Dou hai groot was, ging hai in woestijn wonen en wer boogschutter. 21 Hai woonde in woestijn Paran en zien moeke von n vraauw veur hom oet Egypte.