Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Oabraham en Abimélek (20: 1-18)

Genesis 20


01Abraham trok wieder noar de Negev en ging wonen tussen Kades en Sur. Hai huil in Gerar tou as vremde. 02Dou Abraham van zien vraauw Sara zegd haar: "Zai is mien zuster," luit Abimelech, keunenk van Gerar, Sara bie hom vandoan hoalen. 03Mor snaachts kwam God in n dreum bie Abimelech en zee tegen hom: "Doe bist dood schuldeg, omreden doe hest dij vraauw nomen. Zai is traauwd." 04Mor Abimelech haar heur nog nait aan west, doarom zee hai: "Heer, zel ie n rechtveerdeg volk ombrengen? 05Het hai zulm nait tegen mie zegd: 'Zai is mien zuster'? En zai zee ook: 'Hai is mien bruier.' Ik heb in mien onschuld handeld. Mien handen binnen schoon." 06God zee tegen hom in n dreum: "Ik wait ja dastoe t in ale onschuld doan hest. Doarom heb ik die der ook van ofholden tegen mie te zundegen. Doarom heb ik die der van weerholden heur aan te kommen. 07Breng vraauw weerom noar heur man, want hai is n profeet. Hai zel den veur die beden, dastoe t levent beholden magst. Mor astoe t nait dust, zelstoe vervaast staarven, doe, en aal dien volk." 08Aanderdoagsmörgens raip Abimelech al vroug zien knechten en hai vertelde heur ales. Zai werden doodsbenaauwd. 09Dou raip Abimelech Abraham bie zok en zee tegen hom: "Wat heb ie ons aandoan en wat heb ik joe misdoan dat ie zo'n grode zunde brocht hebben over mie en mien riek? Ie hebben joe tegen mie over onbetoamelk gedroagen. 10 Wat haar ie der mit veur zoks te doun?" 11 Abraham zee: "Ik dochde bie miezulm: Meschain dainen ze God hier wel nait en brengen ze mie om haals om mien vraauw. 12 En doar komt bie: ze is mien zuster ook. Ze is n dochter van mien voader, mor gain dochter van mien moeke. En zai is mien vraauw worden. 13 Dou God mie van mien voaders hoes wegswaarven luit, zee ik heur: 'Loat zain dast om mie gefst en zeg over mie op elk stee doar wie kommen: Hai is mien bruier.'" 14 Dou nam Abimelech van zien schoapen en koien, sloaven en sloavinnen, en gaf ze aan Abraham. Hai luit zien vraauw Sara noar hom weeromgoan. 15 Abimelech zee: "Mien laand ligt veur joe open. Goa mor wonen woar joe t goud tou liekt." 16 Tegen Sara zee hai: "Ik heb joen bruier doezend sjekel zulver geven as vergouden veur wat joe aalmoal overkommen is. Nou wait elkenain goud dat ie vrijoet goan." 17 Abraham beedde tot God en God genas Abimelech en zien vraauw en zien dainstmaaiden, zodat ze weer kinder kriegen konden. 18 De HEER haar noamelk ale vraauwlu dij bie Abimelech heurden, onvruchtboar moakt om wat ter mit Sara, Abraham zien vraauw, veurvalen was.