Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)

Genesis 13


01Abram trok tou Egypte oet mit zien vraauw en aal wat hai haar noar de Negev. Lot ging mit hom. 02Abram haar n koppel vij en n baarg zulver en gold. 03Hai ging van aine plaaisterploats noar aander. Van de Negev oet en dat tot onder Betel, t stee doar in t begun zien tènt stoan haar, tussen Betel en Ai, en 04t stee van t altoar dat hai doar vrouger baauwd haar. Abram raip doar de noam aan van de HEER. 05Lot, dij mit Abram mitging, haar ook schoapen, koien en tènten. 06Mor t laand brochde nait zoveul op dat ze bie nkander blieven konden. Omdat zai zoveul hoave en goud haren, konden ze nait bie nkander blieven. 07Hedders van Abram zien vij en van Lot zienent kregen drokte. Kanaänieten en Perizzieten woonden doar dou ook. 08Doarom zee Abram tegen Lot: "Loat ter gain roezie wezen tussen mie en die, tussen mien hedders en dien hedders. Wie manlu, binnen ja bruiers. 09t Haile laand ligt ja veur die, goa dien aigen weg. Gaaistoe noar links den goa ik noar rechts, gaaistoe noar rechts, den goa ik links." 10 Dou keek Lot in t rondte en hai nam de Jordaanvlakte in ogenschaauw. Doar was wotter zat. Tot aan Soär tou was t aan de hof van de HEER en Egypte geliek, want de HEER haar Sodom en Gomorra dou nog nait verwoest. 11 Doarom koos Lot veur haile Jordaanvlakte. Lot brook op noar t oosten en mannen dij nkander noa stonden, gingen bie mekoar vandoan. 12 Abram ging in t laand Kanaän wonen en Lot in steden van Jordaanvlakte. Hai zette zien tènten op tot aan Sodom tou. 13 Mannen van Sodom wazzen verdurven en grode zundoars veur de HEER. 14 De HEER zee tegen Abram, dou Lot bie hom vandoan goan was: "Kiek om die tou! Hier vandoan noar t noorden, t zuden, t oosten en t westen. 15 Want aal t laand dastoe zugst, zel ik die en dien noazoaten geven veur aaltied. 16 Ik zel dien noageslacht ontelboar moaken as t stof van eerde. En as ain t stof van eerde tellen kon, zollen ook dien noazoaten te tellen wezen. 17 Moak die kloar, trek t haile laand deur in zien lengte en brette, want ik zel t aan die geven." 18 Dou zette Abram zien tènten op en hai ging wonen bie de aikenbomen van Mamre, bie Hebron. Doar baauwde hai n altoar veur de HEER.