Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Van Oadam tot Noach (5: 1-32)

Genesis 05


01Dit is t geslachtsregister van Adam. Dou God Adam muik, muik hai hom noar God zien geliekenis. 02Man en vraauw muik hai heur. Hai zegende heur en nuimde heur mensk, op dag dat zai schoapen werden. 03Dou Adam 130 joar was, kreeg hai n zeun dij op hom leek as zien evenbeeld. Hai nuimde hom Set. 04Dou Adam Set verwekt haar, leefde hai nog 800 joar en hai verwekte zeuns en dochters. 05Aal mit aal wazzen doagen van Adam 930 joar. Dou sturf hai. 06Dou Set 105 joar was, kreeg hai Enos. 07Tied dat Set leefde noadat hai Enos verwekt haar, was 807 joar en hai verwekte zeuns en dochters. 08Ales mitnkander wazzen doagen van Set 912 joar. Dou sturf hai. 09Dou Enos 90 joar was, kreeg hai Kenan. 10 Enos leefde dou hai Kenan kregen haar, nog 815 joar en hai kreeg zeuns en dochters. 11 Enos wer 905 joar. Dou sturf hai. 12 Dou Kenan 70 joar was, kreeg hai Mahalalel. 13 Kenan leefde, noadat hai Mahalalel verwekt haar, 840 joar en hai kreeg zeuns en dochters. 14 Kenan wer 910 joar. Dou sturf hai. 15 Dou Mahalalel 65 joar was, kreeg hai Jered. 16 Mahalalel leefde, dou hai Jered kregen haar, nog 830 joar en hai kreeg zeuns en dochters. 17 Mahalalel wer 895 joar. Dou sturf hai. 18 Dou Jered 162 joar was, kreeg hai Henoch. 19 Jered leefde, dou hai Henoch kregen haar, nog 800 joar en hai kreeg zeuns en dochters. 20 Jered wer 962 joar. Dou sturf hai. 21 Dou Henoch 65 joar was, kreeg hai Metuselach. 22 Henoch leefde, dou hai Metuselach kregen haar, nog 300 joar. Hai wandelde mit God. 23 Henoch leefde 365 joar. 24 Henoch wandelde mit God. En hai was ter nait meer, want God haar hom opnomen. 25 Dou Metuselach 187 joar was, kreeg hai Lamech. 26 Metuselach leefde, dou hai Lamech kregen haar, nog 782 joar en hai kreeg zeuns en dochters. 27 Metuselach wer 969 joar. Dou sturf hai. 28 Dou Lamech 182 joar old was, kreeg hai n zeun. 29 Hai nuimde hom Noäch en zee: "Dit jonkje zel ons troost baiden bie ons waark, ons schrippen en knooien op t laand dat God vervlökt het." 30 Lamech leefde dou hai Noäch kregen haar, nog 595 joar. En hai kreeg zeuns en dochters. 31 Lamech wer 777 joar. Dou sturf hai. 32 Dou Noäch 500 joar was, kreeg hai Sem, Cham en Jafet.