Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)

Genesis 01


01In t begun het God hemel en eerde schoapen. 02Eerde was onlaand en t duustern lag over oervloud en gaist van God zweefde over t wotter. 03God zee: "Loat ter licht kommen!" En der was licht. 04God zag dat t licht goud was en God muik schaaiden tussen licht en duuster. 05God nuimde t licht dag en t duustern nuimde hai naacht. t Haar oavend west en t haar mörgen west, eerste dag. 06God zee: "Der zel n gewulf wezen midden in t wotter, dat wotter van wotter schaaidt." 07God muik dat gewulf en hai brochde schaaiden aan tussen wotter onder t gewulf en dat ter boven. En zo wer t. 08En God nuimde t gewulf hemel. Dou haar t oavend west en t haar mörgen west, twijde dag. 09God zee: "Loat t wotter onder hemel noar ain stee bie nkander stromen en t dreuge veur t zicht kommen." En zo wer t. 10 En God nuimde t dreuge laand en wotters dij zok verzoameld haren, nuimde hai zee. En God zag dat t goud was. 11 God zee: "t Laand zel vol worden mit gras, mit kruden dij zok zulm weer oetzaaien, vruchtbomen dij noar heur soort vruchten droagen, mit pitten dij op t laand valen." En zo wer t. 12 t Laand kwam vol mit gras, mit kruden dij zok zulm noar soort weer oetzaaien en vruchtbomen mit pitten, noar heur soort. 13 En God zag dat t goud was. Dou haar t oavend west en t haar mörgen west, daarde dag. 14 God zee: "Loaten der lichten kommen aan t hemelgewulf om dag en naacht te schaaiden en om taikens te wezen dij vaaste tieden en doagen en joaren aanduden. 15 Zai zellen lichten wezen aan t gewulf van hemel om licht te geven op eerde." En zo wer t. 16 God muik baaide grode lichten. t Grootste licht veur t bepoalen van dag, t klaainere licht veur naacht, en steerns ook. 17 God zette heur aan hemelboog om op eerde licht te geven. 18 Om dag en naacht te bepoalen en om onderschaaid te moaken tussen t licht en t duuster. En God zag dat t goud was. 19 Dou haar t oavend west en t haar mörgen west, vaaierde dag. 20 God zee: "t Zel wemeln van leven in t wotter en vogels zellen vlaigen onder t hemelgewulf over t laand." 21 Dou muik God grode zeedaaiern en aal t vrummelnde leven doar t wotter van wemelt, aalmoal noar heur oard, en verschaaidenhaid van vogels, elk noar heur oard. En God zag dat t goud was. 22 God zegende heur en zee: "Wees vruchtboar en wor talriek en moak, dat t wotter van zee vol wordt. En loat vogels groot in tal worden op t laand." 23 Dou haar t oavend west en t haar mörgen west, viefde dag. 24 God zee: "Eerde mout leventege wezens oplevern, elk noar zien oard: vij, kroepende daaiern en wilde daaiern, aalmoal noar heur oard." En zo wer t. 25 God muik wilde daaiern, aalmoal noar heur oard en ales wat op grond kropt noar zien oard. En God zag dat t goud was. 26 God zee: "Loat wie mensken moaken noar ons beeld, dij op ons lieken. Dij zellen boas wezen over vizzen in zee, over vogels in lucht en over t vij en over haile eerde en over ales wat op eerde omkropt." 27 En God muik mensk noar zien beeld. Noar t beeld van God muik hai hom: man en vraauw muik hai heur. 28 God zegende heur en hai zee tegen heur: "Wees vruchtboar en wor talriek. Moak eerde vol, onderwaarp heur, wees boas over vizzen in zee, over vogels in lucht en over ale daaiern dij op eerde omkroepen." 29 God zee: "Ik geef joe aal t gewas dat zoad dragt op eerde, en ale bomen dij vrucht droagen; dij binnen veur joe om van te eten. 30 Mor aan ale daaiern op t veld en ale vogels in lucht en aal wat op eerde omkropt doar leven in is, geef ik aal t gruin as eten." En zo wer t. 31 God zag aal wat hai schoapen haar en t was haile goud. Dou haar t oavend west en t haar mörgen west, zèsde dag.

Genesis 02


01Zo kwammen hemel en eerde kloar en aal wat ter bie heurt. 02Op zeuvende dag haar God t waark doan doar hai mit dounde west haar, en op zeuvende dag rustte hai van ale waark dat hai volbrocht haar. 03God zegende zeuvende dag en haailegde dij, omreden hai het dou oetrust van aal t waark dat hai scheppend tot stand brocht haar. 04Dit is t reloas van hemel en eerde dou ze schoapen werden.