Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Hoog Laid van Laifde 01    02    03    04    05    06    07    08   

t Hoog Laid van Laifde 08


01Och, konstoe mie mor n bruier wezen, dij bie mien moeke aan bòrst dronken haar.
As ik die bie t pad tegenkwam,
kon ik die kuskes geven,
en gain mensk zol mie der om verachten.

02Ik zol die bie d'haand pakken, en mitnemen noar mien moekes hoes.
Doar konstoe mie wat leren.
Doar zol ik die te drinken geven,
krudenwien en t sap van mien grenoatappels.

03Zien linkerhaand ligt onder mien kop, zien rechteraarm het hai om mie tou.

04Ik besweer joe, wichter van Jeruzalem, wek laifde nait op, doag heur nait oet,
veurdat tied ter heer is.

05Wèl komt doar aanzetten oet t roege veld, en leunt op aarm van heur alderlaifste?
Hier onder d'appelboom heb ik die wakker moakt,
hier kreeg dien moeke heur weeën,
hier is zai, onder weeën, van die bevalen.

06Droag mie as n zegel op dien haart, as n zegelring aan dien haand.
Want staark as de dood is de laifde,
net zo onverbiddelk as t dodenriek
sloet zai elk aander boeten.
Heur vlammen binnen glìn
as t vuur van de HEER.

07Aal t wotter van de wereld kin t vuur van dij laifde nait oetmoaken,
gain revier spoult dij laifde vot.
Zol ain aal zien bezittens veur dij laifde geven,
men zol hom mit nek aankieken.


08Wie hebben nog n luk zuske, dij nog gain bòrsten het.
Hou mout wie mit heur aan,
as der op n dag ain om heur komt?

09As zai n muur is, den zel wie heur verstaarken mit zulvern toorns.
As zai n open deur is,
den sloet wie heur òf mit cedern planken.

10 Ik bin n muur, mien bòrsten binnen net toorns.
Dou wer ik in zien ogen n stad
dij zok overgeft veur vrede.

11 Salomo haar n droevetoen in Baäl-Hamon. Dij luit hai deur wachters bewoaken,
elk wol veur de vruchten
ja wel doezend zulverstokken betoalen.

12 Mien droevetoen, doar zörg ik zulm veur. Dij doezend zulverstokken, Salomo,
dij magstoe holden,
en dien wachters elk twijhonderd!

13 En doe, mien wicht, doar in dij toenen, manlu kieken ja op bie t heuren van dien stem.
Loat aan mié dien stem ais heuren!

14 Kom gaauw hierop aan, mien alderlaifste! Kom gaauw hier, gaauw as n hert,
as t jong van n hert,
op baargen vol kruderij.