Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Hoog Laid van Laifde 01    02    03    04    05    06    07    08   

t Hoog Laid van Laifde 07


01Draai die om en keer weer, mooi maaidje van Sulam,
draai die om en keer weer!
Wat kiek ie ja blied noar t wichtje van Sulam!
Zai is toch gain kunstdaanzeres?

02Mien kind, bist ja net n prinses, zo astoe doar sweefst op dien schountjes,
zo astoe dien heupen swaaist,
as n haalssnoer van n kunstenoar.

03Dien schoot is n ronde schoal woar gain krudenwien aan mekaaiern zel.
Dien liefke is ja net n waaitschoof,
mit n kraans van lelies rondomheer.

04Dien baaide bòrsten net n twijling, net twij kaalfkes van hinden.

05Dien haals is as n toorn van ivoor, dien ogen as vievers van Chesbon,
stoef bie poort van Bat-Rabbim.
Dien neus is as n toorn op Libanon,
mit oetzicht over Damascus.

06Dien kop staait liekop as de Karmel, dien roodsangen hoar hangt lös,
n keunenk, vongen in dien hoarlokken.


07Wat bistoe mooi, mien laifke, wat bist mie nuver en begeerliek tou.

08Doe staaist doar raank as n paalmboom, dien bòrsten binnen net droevetrözzen.

09Ik dochde: Ik klim bie dij boom omhoog, ik wil dij doadels plokken.
Dat dien bòrsten net droevetrözzen wezen maggen,
dien oam noar appels roeken mag

10 en dien mond noar goie wien ..., wien ..., dij liekoet noar mien alderlaifste,
in sloap over zien lippen stroomt.

11 Ik bin van mien alderlaifste, zien verlangst gaait noar mie oet.

12 Kom toch, mien alderlaifste, loat wie t veld ingoan,
en overnachten maank hennabloumen.

13 Loat wie op tied noar droevetoenen goan en kieken of wienstòk al oetbot,
of knoppen al opengoan en grenoatappels bluien.
Doar zel ik die mien laifde geven.

14 Appels-veur-laifde geven heur geur. Bie ons deuren liggen ale soorten lekkere vruchten,
olde vruchten en jonge vruchten.
Dij heb ik veur die oetzied legd, mien alderlaifste.