Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Hoog Laid van Laifde 01    02    03    04    05    06    07    08   

t Hoog Laid van Laifde 06


01Woar is dien alderlaifste den hèngoan, doe mooiste van ale wichter?
Wat kaant is hai oetgoan?
Wie willen hom mitnkander zuiken.

02Mien alderlaifste is noar zien hof tou goan, noar aal zien bèrren mit kruderij,
om doar zien kudde te waaiden,
lelies te plokken.

03Ik bin van mien alderlaifste en hai is van mie.
Hai let schoapen waaiden middenmaank lelies.

04Wat bistoe mooi, mien wicht, zo mooi as Tirsa,
zo nuver as Jeruzalem,
zo geducht as n leger onder voandels.

05Kiek mie nait zo aan, mien wicht, dien ogen brengen mie haildaal van de wies.
Dien hoar liekt net n kudde segen,
dij bie baargen van Gilead omdeel golft.


06Dien tanden binnen wit, net n koppel euen dij zo tou schoapwask oet kommen,
aalmoal mit twij lammer, gainain is der zunder.

07Dien wangen schienen rood deur dien waaltje hèn, net twij helften van n grenoatappel.

08Wel sesteg keuneginnen binnen der, en nog wel tachteg bievraauwen der tou,
jonge wichter nait te tellen.

09Zo as mien doefke, mien aldermooiste, is der mor ain, ook veur heur moeke,
veur dij heur t leven gaf, is zai de laifste.
Wichter dij heur zain, snaren over heur,
keuneginnen en bievraauwen bejubeln heur.

10 Wèl doagt doar den as t mörgenrood, glaanzend as de moan,
stroalend as de zun,
geducht as n leger onder voandels?

11 Ik goa omdeel noar t hof mit neudebomen, om te kieken noar jonge loden van paalmboom,
om te kieken of wiendroef al oetbot is,
of grenoatappels al bluien.

12 Wat gebeurt ter toch mit mie? Keunenkswoagen gaait mit mie aan loop!