Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Hoog Laid van Laifde 01    02    03    04    05    06    07    08   

t Hoog Laid van Laifde 05


01Ik bin in mien hof, mien zuske, mien wicht, doar zammel ik mirre, mien kruderij.
Doar eet ik van mien roaten, mien hunneg,
doar drink ik mien wien en mien melk.
Eet, kammeroaden, en drink,
wor mor rozeg van laifde!

02Ik slaip, mor mien haart was wakker. Dou heurde ik kloppen: mien alderlaifste!
"Dou deur open, mien zuske, mien kammeroadske,
mien doefke, mien aldermooiste!
Mien kop is ja nat van daauw,
mien hoar is slof van naachtdook."

03"Mor k heb mien klaid al oet, mout ik dij weer aantrekken?
k Heb mien vouten al wosken,
mout ik dij vannijs voel moaken?"

04Dou stook mien alderlaifste zien haand deur glief van deur.
Mien haart ging te keer!


05Ik sprong in t èn om mien alderlaifste deur open te doun.
Mien handen wazzen nat van mirre,
mirre laip mie van vingers òf,
t laip over deurgrondel hèn.

06Ik dee deur wiedopen veur mien alderlaifste, mor hai was vot, verswonnen.
Ik was haildaal van streek van zien proaten,
ik zöchte hom, mor kon hom nait vinden,
ik raip hom, mor hai gaf gain toal of taiken.

07Stadswachters op heur ronde kwammen mie tegen. Ze sluigen mie, ze huigen mie te wonde,
ze ropten mie mien overklaid òf,
dij wachters op de muren.

08Wichter van Jeruzalem, ik besweer joe: as ie mien alderlaifste tegenkommen,
wat zel ie hom den zeggen?
Zeg hom, dat ik zaik bin van laifde!

09Wat het dien alderlaifste nou veur op n aander, doe aldermooiste maank de wichter?
Wat het dien alderlaifste nou veur op n aander,
dastoe zo op ons inproatst?

10 Mien alderlaifste stroalt, staait in blui, hai stekt boven wel tiendoezend oet.

11 Zien kop liekt van gold, van echt kloar gold. Zien lokken golven, lieken swaart as roaven.

12 Zien ogen lieken net doeven, stoef bie n lopend daipke,
dij boaden zok in melk,
dij zitten bie n volle drinkeldòbbe.

13 Zien wangen lieken bèrren mit kruderij, dij roeken noar alderhande baalzem.
Zien lippen lieken op lelies,
woar de mirre van ofdrupt.

14 Zien aarms lieken wel stoaven van gold, mit jewailen bezet.
Zien lief is net n beeld van ivoor,
mit kostboare stainen bedekt.

15 Zien bainen lieken wel zoelen van maarmer, op golden stiepen.
Hai het n pestuur as de Libanon,
zo hoog as ceders.

16 Ales oet zien mond is zuit, ales aan hom is begeerliek.
Zo is mien alderlaifste,
wichter van Jeruzalem!
Zo is mien jong.