Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Hoog Laid van Laifde 01    02    03    04    05    06    07    08   

t Hoog Laid van Laifde 04


01Eerliekswoar, doe bist zo mooi, mien kind, o, wat bistoe mooi!
Dien ogen lieken wel doefkes, zo achter dien waaltje.
Dien hoar is net n kudde segen,
dij bie baargen van Gilead omdeel golft.

02Dien tanden binnen net n koppel schoapen, dij vris schoren, zo tou schoapwask oet kommen,
aalmoal mit twij lammer, gainain is der zunder.

03Dien lipkes glaanzen as n helderrood lint, dien proat is ja zo nuver.
Dien wangen schienen rood deur dien waaltje hèn,
net twij helften van n grenoatappel.


04Dien haals is as toorn van David, raank en rond mit hoge tinnen,
mit doezend schilden optuugd,
aalmoal rondschilden van helden.

05Dien baaide bòrsten binnen net n twijling, twij lutje kaalfkes van hinden,
middenmaank lelies in t veld.

06As oavendwind wat vrizzer wordt en schaar verswonnen is,
den kom ik bie die
op mirrebaarg en wierookheuvel.

07Ales aan die is mooi, mien kind, is haildaal niks verkeerd aan die!

08Kom mit mie mit van Libanon òf, mien wicht, kom mit mie mit van Libanon òf.
Kom boven van högte van Amana omdeel,
boven van Senir en Hermon òf.
Vot van laiwenholen en vot van baargen,
woar panters touholden.

09Hest mie beteuverd, mien zuske, mien wicht, mit ain wenk van dien ogen,
mit ain glìnstern van dien haalskettens,
hestoe mie t haart op loop jagd.

10 t Is mie zo mooi tou astoe mie streelst, mien zuske, mien wicht,
astoe mie streelst, is dat zuiter as wien.
Dien roekeulie is lekkerder
as wat veur zaalfeulie ook.

11 Hunneg lopt die van lippen òf, mien wicht, hunneg en melk hest onder tong,
geur van dien goud is as geur van Libanon.

12 n Besloten hof bistoe, mien zuske, mien wicht, n besloten hof, n verzegelde wèl.

13 Dien schoot is as n hof mit grenoatappels, mit de lekkerste vruchten,
mit hennabloum en nardusplant,

14 mit nardus en saffroan, mit kalmoes en kenail,
ale wierookbomen, mirre en aloë,
mit n keur van de lekkerste kruden.

15 n Wèl in n hof bistoe, mien wicht, n bron mit leventeg wotter,
wotter dat stroomt van Libanon òf.

16 Steek op den, noordewind, kom op den, zudewind,
waai deur mien haile hof hèn,
zodat zien baalzemeulie stroomt.
O, dat mien laifste in zien hof komt,
dat hai toch et van dij kostelke vruchten.