Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Hoog Laid van Laifde 01    02    03    04    05    06    07    08   

t Hoog Laid van Laifde 03


01Snaachts op bèr zöchte ik noar hom, mien jong, woar ik zo aiweg wies mit bin,
ik zöchte hom, mor vinden dee k hom nait.

02Loat mie mor van bèr ofgoan en rondstrunen in stad, loat mie zuiken in stroaten en op maarten,
noar mien alderlaifste: naargens kin ik hom vinden.


03Stadswachters op heur ronde kwammen mie tegen: "Heb ie hom ook zain?
Mien jong, woar ik zo aiweg wies mit bin?"

04k Was heur nog mor naauw verbie, dou zag ik in ainen mien alderlaifste.
Ik greep hom beet, ik luit hom nait meer lös,
tot ik hom in mien moeke heur hoes brocht haar,
in t binhoes woar ik oet heur geboren bin.

05Ik besweer joe, wichter van Jeruzalem, bie de herten en hinden in t veld,
wek laifde nait op, doag heur nait oet,
veurdat tied ter heer is.

06Wat komt doar aanzetten oet woestijn, as zoelen van rook, in wolken van wierook en mirre,
in geuren van kruderij van de koopman?

07Kiek toch ais! t Is Salomo zien aigen droagkoets, mit sesteg gardisten van Israël der om tou,

08aalmoal soldoaten mit sweerd op zied, mit haand aan t gevest tegen onroad bie naacht.

09Keunenk Salomo het zok n droagkoets moaken loaten van cederholt, oet Libanon.

10 Stielen binnen moakt van zulver, leunens van gold, kuzzen is van roodsangen goud,
koets is van binnen inlegd mit ebbenholt.

11 Kom der oet, wichter van Jeruzalem, loop hom in muit, wichter van Sion!
Kiek noar Salomo: hai het kroon op,
woar zien moeke hom mit kroond het,
op zien traauwdag, mooiste dag van zien levent.