Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Hoog Laid van Laifde 01    02    03    04    05    06    07    08   

t Hoog Laid van Laifde 02


01n Lelie van Saron bin ik, n widde lelie in de leegte.


02As n widde lelie maank stiekelbozzen, zo is mien laif wicht maank aander wichter.

03As n appelboom maank wilde bomen, zo is mien laiverd maank jongkerels.
Ik wil zo geern bie hom zitten in zien schaar,
zien vruchten binnen mie ja zuit in mond.

04Hai nemt mie mit noar t wienhoes, as n vlaag hangt zien laifde om mie tou.

05Mensken, hol mie op bainen mit rezienekouk, geef mie appels tegen dreuge mond,
ik bin ja zaik van laifde.

06Hai holdt zien linkerhaand tegen mien waang, zien rechteraarm het e om mie tou.

07Ik besweer joe, wichter van Jeruzalem, bie de herten en hinden in t veld,
wek laifde nait op, doag heur nait oet,
veurdat tied ter heer is.

08Ik heur mien schat aankommen. Kiek! Doar komt e,
hai springt over baargen,
en daanst over bulten.

09Mien laiverd liekt wel n springbok of t jong van n hert.
Kiek! Doar staait e al bie ons hoes.
Hai kikt deur t roam,
hai kuurt deur troalievènster.

10 Hai zegt wat, hai proat tegen mie: "Kom, mien wicht, mien aldermooiste schat,
kom bie mie!

11 Winter is ja verswonnen, en regentied is verbie.

12 In t veld staait ales in blui. Tied van zingen komt aan,
overaal heurst töddeldoefkes.

13 Eerste viegen kriegen al kleur, wienstòkken stoan in geurege blui.
Kom, mien wicht, mien aldermooiste schat,
kom bie mie!

14 Doe bist mien doef in n glief van n rots, in holen van baargwand bezied.
Kom noar veuren, loat die zain,
loat dien stem toch heuren.
Dien stem klinkt ja zo oardeg,
doe zugst ter ja zo aldernuverst oet."

15 Ie mouten veur ons dij vozzen vangen, dij lutje verniende vozzen,
dij ons droevetoenen vernailen,
net nou ze in blui stoan.

16 Mien alderlaifste is van mie en ik bin van hom,
van hom, dij schoapen
maank widde lelies waaiden let.

17 Kom weerom, mien alderlaifste, as oavendwind wat vrizzer wordt
en schaar verswonnen is.
Kom as n springbok, as t jong van n hert,
bie mie op hoge baargen.