Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Hoog Laid van Laifde 01    02    03    04    05    06    07    08   

t Hoog Laid van Laifde 01


01Dit is t mooiste laid van de laifde, n laid van Salomo.
02Bedek mie mit dien kuskes, mit kuskes van dien mond. t Vuilen van dien laifde is mie lekkerder tou as goie wien.

03Dien eulie is kostelk om te roeken, klank al van dien noam is net as zuvere eulie.
Doarom binnen jonge wichter aalmoal gek op die.

04Neem mie mit, wie goan der vandeur! Breng mie noar dien woonstee, mien keunenk.
Loat ons blied wezen en jubeln over die,
loat ons snaren van dien laifde,
dij zuiter is as de beste wien.
Elk mout ja wel wies mit die wezen!

05Donker van vèl bin ik, wichter van Jeruzalem, mor evenzogoud mooi,
donker en mooi as tènten van Kedar,
mooi en donker as wandklaiden van Salomo.

06Kiek mie der nait op aan, dat ik donker van vèl bin, zun het mie verbraand.
Mien bruiers haren t op mie veurzain,
want ik mos bie heur droevetoenen wacht holden.
Mien aigen droevetoen kwam ik hail nait aan tou.

07Vertel mie toch, doe alderlaifste van mie, woarstoe dien schoapen waaiden letst,
woarstoe touholdst as zun op t hoogste is,
en kudde rusten mout.
Den huif ik nait in t veld omswinnen,
nait noar die zuiken bie kuddes van dien kammeroaden.

08Astoe nait waist woar ik touhol, doe aldermooiste maank de wichter,
goa hom den achternoa in t voutspoor van zien kudde,
loat dien segen waaiden bie tènten van de hedders.

09Doe bist mie tou, mien laif wicht, as n tuugpeerd veur farao zien woagen.

10 Wat lieken dien wangen mooi tussen dien oorhangers, wat komt dien haals mooi oet mit dat kralensnoer.

11 Hangers van gold zel wie veur die moaken loaten, mit zulvern bèltjes.

12 As mien keunenk aanzit aan zien toavel, hangen geuren van mien nardus om hom tou.

13 Mien laiverd is mie tou as n ponkje mirre dat tussen mien bòrsten rust,

14 as n trös hennabloumen oet droevetoenen van Engedi.
15 Wat bistoe mooi, mien laifke, wat bistoe mooi! Dien ogen lieken wel doefkes.

16 En doe bist zo mooi, mien laif, zo zaacht. Ons bèr is hier in t vrizze gruin.

17 Ceders binnen gebinten van ons hoes, wanden van t hoes binnen ciprezzen.