Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Matteüs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28   

t Evengelie volgens Matteüs 25


01Den zel t mit t hemels keunenkriek goan as mit dij tien wichter dij brudeman in muit gingen - laamp in haand. 02Vief van heur wazzen wies, vief nait. 03Dij onwieze wichter nammen ja wel heur lanteerns mit, mor gain eulie. 04Mor wieze wichter nammen nait allenneg lanteerns mit, mor ook n klipke eulie. 05Nou luit brudeman wat laank op zok wachten en wichter werden soesderg en vuilen in sloap. 06Midden in naacht wer der roupen: 'Doar komt brudeman aan! Hom in muit!' 07Dou kwammen ale jongwichter in t èn en muiken heur lanteerns in odder. 08'Geef ons wat eulie van joe!' zeden onwieze wichter tegen wiezen. 'Lanteerns goan ons ja oet!' 09'Nee hur!' zeden dij, 'dat dou we nait! Den heb we meschain nait genogt, en ié ook nait! Goa mor noar paitereuliekerel tou en koop joe doar wat!' 10 En krekt dou ze vot wazzen om eulie te kopen, kwam brudeman dou nait! Wichter dij kloar wazzen, gingen mit hom noar bruloft en deur ging op slöt. 11 Eefkes loater kwammen dij aander wichter weerom. 'Hé, heer, loat ons der ook in!' raipen ze. 12 Mor hai zee: 'Ik ken joe nait! Zekerwoar, nait!' 13 Doarom mout ie woaks wezen! Ie waiten ja nait van uur of tied! 14 t Is ja net as mit n man dij noar t boetenlaand ging. Hai raip zien knechten bie zok en vertraauwde heur zien haile boudel aan. 15 Aan ain gaf e vief talenten, n aander twij en n daarde gaf e ain - noar wat elk aan kon. Dou raaisde hai òf. 16 Dij vief talenten kregen haar, ging der mit aan slag en verdainde der nog vief bie. 17 Krekt zo verdainde man dij twij kregen haar der twij bie. 18 Mor knecht dij ain kregen haar, dee t aans: hai muik n gat in grond en stopte doar boas zien geld in bezied. 19 Boas bleef laank vot en dou e weeromkwam, rekende hai mit knechten òf. 20 Dij vief talenten kregen haar, kwam en legde der nog vief bie. 'Boas,' zee e, 'ie hebben mie vief talenten geven. Mout je ais kieken: k heb ter nog vief mit verdaind.' 21 'Mooi zo!' zee boas. 'Doe bist n goie en traauwe knecht. Mit n luk beetje bist traauw omgoan, over n haile bult zel ik die aanstellen. Kom der in, goa mit boas feestvieren!' 22 Twijde kwam der ook aan. 'Boas,' zee e, 'twij talenten heb ie mie aanvertraauwd. Kiek ais hier: k heb ter nog twij mit verdaind!' 23 'Mooi zo!' zee boas. 'n Beetje hestoe goud beheerd, over n bult zel ik die aanstellen. Kom der in, goa mit boas feestvieren!' 24 Man mit dat aine talent kwam ook. 'Boas,' zee e, 'k wait dat ie gain makkelke binnen! Ie zichten wat of ie nait zaaid hebben en ie mennen wat ie nait oetstreud hebben. 25 k Was benaauwd veur joe en heb joen talent in grond bezied stopt. Kiek, hier heb ie joenent weerom!' 26 'Wat bistoe veur n minne en lòie knecht!' zee boas tegen hom. 'Doe wost ja, dat ik zicht wat ik nait zaaid heb en dat ik men wat ik nait oetstreud heb! 27 Haarst ja mien geld op baank zetten kind. Den haar ik dou k thoeskwam, mien geld mit rente weeromkregen. 28 Doarom: pak hom dat talent òf en geef dij aan hom dij al tien het. 29 Want elk dij wat het, krigt ter nog wat tou. Den het e meer as genog. Mor wèl of niks het, zel ook nog ofpakt worden wat of e het. 30 Smiet dij onnut van n knecht der mor oet, in t routduustern. Doar zellen ze hoelen en mit tanden knaarzen!' 31 As Menskenzeun nou komt in ale stoatsie mit aal zien engels, den zel e op zien keunenkstroon zitten goan. 32 Ale volken zellen den veur hom bie nkander brocht worden en hai zel ze van nkander schaaiden zo as hedder dat dut mit zien schoapen en bokken. 33 Schoapen zet e aan rechterkaant, bokken aan linkerkaant. 34 Den zel keunenk tegen dijent aan zien rechterkaant zeggen: 'Kom lu, zegend bin ie deur mien Voader. Aarf t keunenkriek dat joe toudocht is van begun van wereld òf aan. 35 Ik haar ja honger en ie hebben mie eten geven. Ik haar dörst en ie hebben mie drinken geven. Ik was n swaarver en ie hebben mie onderdak geven. 36 Ik was noakend en ie hebben mie aankled, zaik, en ie hebben noar mie omkeken. Ik zat in t gevang en ie hebben mie opzöcht.' 37 Den zellen rechtveerdegen tegen hom zeggen: 'Heer, wanneer heb wie den zain dat ie honger leden en heb wie joe eten geven, dat ie dörst haren en heb wie joe drinken geven? 38 Wanneer heb wie den zain dat ie n swaarver wazzen en joe onderdak geven, of noakend en joe aankled? 39 Wanneer heb we joe zaik zain of in t gevang en heb we joe opzöcht?' 40 En den zel keunenk antwoorden: 'Ik geef joe de verzekern: aal wat ie doan hebben veur ain van mien bruiers of zusters hier, as was t de minste ook, dat heb ie doan veur mie!' 41 En den zel e ook tegen dij links stoan zeggen: 'Moak dat ie votkommen, vervlökt dat ie binnen! In t aiwege vuur dat veur duvel en zien trawanten bestemd is! 42 Ik haar ja honger en ie hebben mie gain eten geven. Ik haar dörst en ie hebben mie gain drinken geven. 43 Ik was n swaarver en ie hebben mie gain onderdak geven. Ik was noakend en ie hebben mie nait aankled. Ik was zaik, zat in t gevang, en ie hebben nait noar mie omkeken.' 44 Zai zellen den tegen hom zeggen: 'Heer, wie hebben nooit zain dat ie honger of dörst haren, dat ie n swaarver wazzen of noakend, zaik wazzen of in t gevang zatten. Hou haar we joe den helpen kind?' 45 Den zel hai heur antwoorden: 'Neem mor van mie aan: dou ie niks deden veur ain van dizze minste lu, dee ie niks veur mie.' 46 Dij zellen aiwege straf kriegen, mor rechtveerdegen t aiwege levent."