Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Marcus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

t Evengelie volgens Marcus 13


01Dou Jezus tou tempel oetging, zee ain van zien leerlingen tegen hom: "Meester, mout je toch ais kieken: wat prachteg aal dij stainen gebaauwen!" 02"Ie stoan van aal dij grode gebaauwen te kieken, nait?" antwoordde hai. "Nou, gain stain der van zel op aander liggen blieven. Haile boudel gaait tegen de vlakte!"

03Dou e boven op Olievenbaarg zitten goan was, liek tegen tempel over, vruigen Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas hom onder vaaier ogen: 04"Nou mout ie ons toch ais vertellen wanneer of dat wezen zel, en woar of je aan zain kinnen dat dit altmoal zien beslag krigt!" 05"Wees ter op verdocht," begunde Jezus tegen heur te zeggen, "dat gainent joe wat wiesmoakt. 06Der zellen hail wat kommen onder mien noam en zeggen: 'Ik bin t,' en doar zellen ze hail wat lu mit op biesterboan brengen. 07Mor as ie heuren van oorlogen en van proaterij over oorlogen, mout ie joe nait oet stuur brengen loaten. Dat mout altmoal gebeuren, mor t èn is dat vot nog nait. 08t Aine volk zel ja tegen t aander in opstand kommen en t aine keunenkriek tegen t aander. Nou hier en den doar zellen eerdbevens en hongersnoden wezen. Mor dat is nait meer as t begun van ale ellèn. 09Paas goud op joezulm. Ze zellen joe oetlevern aan rechtbanken en joe mit sweep tamtaaiern in sinagoges. Ze zellen joe veurbrengen veur stadholders en keunenks om mie. Den zel ie veur heur getugen mouten. 10 Mor eerst mout bliede bosschop over haile wereld bekendmoakt worden. 11 As ze joe den opbrengen en oetlevern, zit ter den veurtied nait over in wat of ie zeggen zellen, mor zeg dat, wat joe op dat aigenste ogenblik ingeven wordt. Ie binnen t ja nait dij t zeggen, mor hillege Gaist. 12 Aine bruier zel aander oetlevern en dood insturen. Voaders doun alderdeegs t zulfde mit heur kinder. Kinder zellen zok keren tegen heur olders en heur de dood aandoun. 13 Joa, elkenain zel joe hoaten om mie. Mor wèl aan t èn tou volholdt, dij zel t levent ter ofredden.14 As ie den "iezelke ofbroak" stoan zain op n stee doar e nait heurt (wèl of t leest, mout goud acht geven!), den mouten lu oet Judea baargen in vluchten. 15 Wèl op t platdak van zien hoes touholdt, mout nait ommeneden kommen om wat op te hoalen, 16 en dij boeten op t laand is, mout nait weeromkommen om zien jak op te hoalen. 17 Aarme stumpers van vraauwlu dij in verwachten binnen of n lutje aan bòrst hebben! 18 Beed mor gaauw dat t nait bie winterdag gebeuren zel. 19 t Zel der ja n big omweg goan dij doagen, zo as wereld nog nooit mitmoakt het van t begun òf aan dou God wereld muik, aan nou tou. En zo slim zel t ook nooit meer worden. 20 As de Heer dij doagen nait kòrten zol, gain mensk zol ter ofredden. Mor om heur dij oetkeurd binnen, het e dij doagen kòrter moakt. 21 Leuf t mor nait as ain tegen joe zegt: 'Kiek, hier is de Christus!' of: 'Doar is e!' 22 Der zellen ja lu kommen dij beweren dat ze de Christus binnen of n profeet. Taikens en wonders zellen ze doun, om, as t aaids meugelk was, lu dij oetkeurd binnen op biesterboan te brengen. 23 Mor wat joe aanbelangt: paas op! Ik heb joe doar altmoal al veur woarschaauwd!

24 Mor in dij doagen, noa ale kripsie van dij tied, zel zun duuster worden en moan zel nait laanger schienen. 25 Steerns zellen van hemel valen en hemelse machten zellen wibberg worden. 26 Den zellen ze Menskenzeun op wolken aankommen zain, mit grode macht en stoatsie. 27 Hai zel zien engels der op oetsturen, en dij e oetkeurd het bie nkander brengen oet ale vaaier windstreken vandoan, van t aine èn van wereld, aan t aander tou.

28 Ie mouten van geliekenis over viegeboom dizze les leren: as dij zien toeken waik worden en knoppen oetkommen, den wait ie: nou is zummer nait wied meer vot. 29 Zo mout ie ook waiten, wanneer ie dat altmoal gebeuren zain, t staait veur deur. 30 Ik verzeker joe: mensken van nou zellen dat altmoal nog beleven. 31 Hemel en eerde zellen vergoan, mor mien woorden vervaast nait! 32 Mor op wat veur dag of op wat veur uur t kommen zel, dat wait gainain. Engels in hemel nait, de Zeun nait, allain de Voader, dij wait t!

33 Kiek oet, wees woaks! Ie waiten ja nait wanneer of tied ter heer is. 34 t Is ja net as mit n man dij noar t boetenlaand ging. Bie t votgoan vertraauwt e zien knechten haile boudel aan, elk zienent, en wachter bie deur bestelt e, goud oet te kieken. 35 Doarom: blief goud woakzoam! Ie waiten ja nait, wanneer of boas van t hoes weeromkomt. Dat kin soavendsloat wezen of middel in naacht, as hoan kraait of smörgens op tied. 36 Zo kin ie der veur zörgen dat e joe nait in sloap vindt as e rompslomps weeromkomt. 37 Wat ik tegen joe zeg, dat zeg ik tegen ale lu: blief wakker!"