Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Marcus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

t Evengelie volgens Marcus 11


01Ze kwammen stoef bie Jeruzalem, bie Betfage en Betanië, kaant van Olievenbaarg op. Hai stuurde twij van zien leerlingen der op oet 02mit bosschop: "Goa noar t loug hier tegen joe over. Votdoalek as ie der inkommen, zel ie der n vool vinden. Hai is vastbonden. Nog nooit het ter n mensk op zeten. Moak hom lös en breng hom hier heer. 03As ain tegen joe zegt: 'Wat mout dat doar?' den mout ie zeggen: 'De Heer mout hom bruken. Hai zel hom vot weerombrengen.'" 04Ze gingen der op oet, vonden t vool vastbonden bie n boetendeur en muiken hom lös. 05"Wat mout dat doar?" raipen gounent van lu dij doar omhongen. "Woarom moak ie dij vool lös?" 06Ze gavven heur beschaaid wat Jezus heur besteld haar. Dou luiten lu heur geworden. 07Ze brochten t vool bie Jezus en legden heur mantels der overhèn. Hai ging der op zitten.

08Veul mensken vlijden heur mantels oet op weg en aandern deden t zulfde mit gruin dat ze van t laand hoald haren. 09Dij veuroet laipen en dij achteraan kwammen, raipen: "Hosanna! Hoog te priezen is hai,
dij komt in de Heer zien noam.

10 Hoog te priezen is t keunenkriek van David ons voader,
t riek dat komt.
Hosanna in hoogste hemel!"


11 Zo trok e Jeruzalem in, noar tempel. Dou e ales goud bekeken haar, ging e mit de twaalm noar Betanië. t Was al loat worden.12 Aanderdoags, dou ze oet Betanië kwammen, kreeg e honger. 13 Van vèrren zag e n viegeboom, vol in t blad. Hai ging kieken of der al wat aan zat. Niks hur, bloots blad! t Was ja ook gain viegetied. 14 Hai zee tegen boom: "Nooit meer zellen ze van die nog n vieg eten!" Zien leerlingen heurden dat.

15 Dou kwammen ze in Jeruzalem. Hai ging in tempel en begunde lu dij doar aan t kopen en aan t verkopen wazzen der oet te bìnzeln. Toaveltjes van geldwizzeloars en doevehandeloars heur stoultjes kiepte hai ondersteboven. 16 Hai wol nait lieden dat ter ain mit zien handel over t tempelplaain laip. 17 Hai leerde heur: "Staait ter nait schreven: 'Mien hoes zel n hoes wezen om te beden veur ale volken'? Mor ie hebben der ja n rovershool van moakt!" 18 Hogepriesters en schriftgeleerden heurden der van en ze perbaaierden oet te vigelaaiern hou of ze hom van kaant moaken konden. Want ze wazzen benaauwd veur hom. t Haile volk ston der ja versteld van wat of e leerde. 19 Dou t loat wer, gingen ze tou stad oet.

20 Smörgensvroug dou ze bie viegeboom langs kwammen, zagen ze dat dij aan worrels tou verdreugd was. 21 Petrus mos denken aan wat ter gebeurd was, en zee: "Kiek es! Viegeboom dij ie vervlökt hebben: haildaal verdreugd!" 22 "Ie mouten vertraauw in God hebben," zee Jezus. 23 "Ik verzeker joe: wèl of tegen dij baarg doar zegt: 'Tou! Smiet die in zee!' en wèl of nait twievelt in zien haart, mor vertraauwt dat gebeuren zel wat of e zegt, dij zel t ook veurnkander kriegen. 24 Doarom zeg ik joe: woar of ie ook veur beden en woar of ie ook om vroagen, vertraauw der mor op dat ie t al kregen hebben. Den krieg ie t vaast en zeker! 25 As ie stoan te beden en ie hebben wat tegen ain of aander, den mout ie hom dat vergeven. Den zel joen Voader in hemel joe joen misstappen ook vergeven."f + Aander handschriften hebben veur vers 26: "Mor as ie mensken nait vergeven, zel joen Voader in hemel joe joen misstappen ook nait vergeven."f*

27 Ze kwammen weer in Jeruzalem. In tied dat e in tempel rondkuierde, kwammen hogepriesters, schriftgeleerden en oldsten noar hom tou. 28 "Mit wat veur recht doun ie dit?" vruigen ze. "En wèl het joe dat recht geven?" 29 "Ik heb ook n vroag aan joe," antwoordde hai. "As ie mie doar antwoord op geven, zel ik joe ook vertellen mit wat veur gezag ik dit dou. 30 Mien vroag is: deup van Johannes, woar kwam dij heer? Van hemel of van mensken? Geef mie doar ais antwoord op!" 31 Ze onnaaierden onder nkander: "As wie zeggen: 'Van hemel!' den zegt hai vaast en zeker: 'Woarom heb ie hom den nait leufd?' 32 Mor mout we den zeggen: 'Menskenwaark ...'?" Dat duurden ze nait woagen om t volk. Dat was ter ja vaast van overtuugd dat Johannes n echte profeet was. 33 Ze gavven beschaaid: "Wie waiten t nait!" "Den vertel ik joe ook nait mit wat veur recht of ik dit dou!" zee Jezus.