Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Marcus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

t Evengelie volgens Marcus 07


01Farizeeërs en n stokkewat schriftgeleerden oet Jeruzalem kwammen mitnkander bie hom. 02Ze zagen dat gounent van zien leerlingen heur brood opatten mit onnure handen, dat wil zeggen: mit handen dij ze nait veurtied wosken haren. 03Farizeeërs en Jeuden in t aalgemain goan ja nait eerder eten, as dat ze eerst handen wosken hebben. Zo holden ze noamelk vaast aan olden heur gewoontes. 04Ook as ze van maart kommen, hemmeln ze zok eerst mit n beetje wotter veurdat ze eten. Zo binnen der nog veul meer gewoontes doar ze aan vastholden, zo as t omspoulen van bekers, kroeken en kopern riw. 05Doarom vruigen Farizeeërs en schriftgeleerden hom: "Woarom doun joen leerlingen nait wat of ons veurolders aaltied doan hebben, mor eten ze mit onnure handen heur brood?" 06"Jesaja haar geliek," antwoordde hai, "dou e over kemediespeulers zo as ie binnen, zegd het, krekt zo as ter in de Schrift staait: 'Dit volk eert mie mit zien mond,
mor heur haart is wied van mie òf.

07Dat ze mie eren het niks om hakken, wat of zai veur woarhaid oetgeven,
binnen allain mor menskengeboden.'
08Ze loaten Gods gebod lös en holden mensken heur gewoontes vaast." 09Hai ging wieder: "t Is wat moois, zo as ie Gods gebod aan zied zetten om vaast te holden wat of joen veurolders joe leerd hebben. 10 Mozes het t zo zegd: 'Hol joen pa en moeke in eren,' en 'Wèl of zien pa en moeke vervlökt, dij zel ombrocht worden.' 11 Mor ie beweren: 'As ain tegen zien pa of tegen zien moeke zegt: aal wat ie van mie trekken hebben kind, is korban ("ovvergoave" betaikent dat), 12 den huift e zien pa of moeke nait meer te helpen.' 13 Zo heb ie Gods gebod kracht ofnomen, omwille van wat of joen veurolders deden. En zokse zoaken doun ie gain klaain beetje!" 14 Dou e t volk nog ais bie zok roupen haar, zee e tegen heur: "Luster! Begriep mie goud! 15 Gainain wordt onnuur van wat van boeten òf in hom komt, nee, aansom, wat oet hom noar boeten komt, dat moakt hom onnuur."f + Aander handschriften hebben veur vers 16: "Wèl oren het, mout ter ook mit lustern."f* 17 Dou e thoeskommen was, bie t volk vandoan, vruigen zien leerlingen hom wat dij oetsproak betaikende. 18 "Heb ie der nog aaltied gain besef van?" vruig e. "Begriep ie nait dat wat bie n mensk van boeten noar binnen gaait, hom nait onnuur moaken kin? 19 Dat komt ja nait in zien haart mor in moag te laande en t komt ter op t gemak weer oet." Zo luit e heur waiten dat ale eterij zuver is. 20 Hai zee der bie: "Wat tou n mensk oetkomt, dát moakt hom onnuur. 21 Want van binnen oet, oet mensken heur haart, kommen minne gedachten, ontucht, daiverij, moord, 22 ontraauw, groaperghaid, gemaineghaid, verneukerij, lösbandeghaid, ofgunst, proaterij, grootdounerij en onverstand. 23 Aal dij minne dingen kommen van binnen oet noar boeten tou en moaken n mensk onnuur." 24 Doarvandoan ging e noar kontrainen van Tyrus. Hai ging in n hoes en wol nait dat lu dat aan de wait kwammen. Mor hai kon t nait stilholden. 25 Votdoalek kwam der al n vraauw aan dij van hom heurd haar. Heur lutje wichtje haar n onnure gaist. Ze ging noar hom tou en vuil veur hom op knijen. 26 t Was n Griekse vraauw, van komòf oet Fenicië in Syrië. Ze smeekte hom onnure gaist tou heur dochtertje oet te drieven. 27 Hai zee tegen heur: "Eerst mouten kinder zat worden! t Is ja nait goud kinder heur brood òf te pakken en t hondjes tou te smieten." 28 "Joa wis, Heer," antwoordde zai, "mor hondjes eten krummels toch op onder toavel, dij kinder valen loaten." 29 "Omdat ie dit zegd hebben," zee Jezus tegen heur, "mag ie votgoan: duvel is tou joen wichtje oetgoan." 30 Zai ging noar hoes tou, zag t kind op bèr liggen en - eerlieks woar: onnure gaist was verswonnen! 31 Hai raaisde weer òf oet kontrainen van Tyrus en ging over Sidon weerom noar t Galileameer, midden in Tienstedenlaand. 32 Loaten ze nou n dove man bie hom brengen! Proaten kon e mor naauw. Ze vruigen hom man handen op te leggen. 33 Jezus trok hom opzied, n beetje bie mensken vandoan. Hai stopte hom vingers in oren en kwam mit n beetje spij zien tong aan. 34 Dou keek e noar hemel omhoog, huil daip oam en zee: "Effata!" Dat bedudt: "Goa open!" 35 Op t aigenste ogenblik gingen man zien oren open, zien tong kwam lös en hai kon gewoon proaten. 36 Hai bestelde heur t aan gainain te vertellen. Mor hou meer hai heur dat zee, hou haarder ze t rondbezuunden. 37 Mensken konden der mit heur haile verstand nait bie. "Kolesoal, wat dij man altmoal wel nait dut!" zeden ze. "Hai moakt dat dove lu heuren en dat stommen proaten kinnen!"