Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Marcus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

t Evengelie volgens Marcus 05


01Ainmoal aan overkaant van t meer kwammen ze in kontrainen van Géraseners. 02Mor naauw was Jezus tou boot oetstapt of doar kwam n man op hom òf van begroafploats vandoan. n Onnure gaist haar hom te pakken, 03en hai huil tou in dij groaven doar. Ze konden hom alderdeegs mit kettens nog nait vastbinden. 04Hai haar al wel voak mit voutboeiens en kettens vastbonden west, mor kettens haar e oetnkander reten en voutboeiens vernaild. Gainain kon hom holden. 05Dag en naacht laip e maank groaven en in baargen te bandiezen en hai beukte zokzulm mit stainen. 06Dou e Jezus van vèrren aankommen zag, vloog e op hom òf en ging veur hom op knijen liggen. 07"Jezus, Zeun van alderhoogste God, wat hestoe mit mie te moaken?" brolde hai. "Bie God, tamtaaier mie nait!" 08Jezus haar ja tegen hom zegd: "Doe onnure gaist, goa oet dij man vandoan!" 09"Hou hait ie?" vruig Jezus hom. Hai zee: "Ik hait Reziment. Wie binnen ja mit n haile bult!" 10 Hai vruig mor aaldeur, heur nait tou dizze kontrainen oet te joagen. 11 Nou wol t gevaal dat op schuunte van dij heuvel doar, net n haile koppel swienen laip op zöcht noar vreten. 12 "Stuur ons noar dij swienen tou," vruigen gaisten Jezus, "den kin we doar inkroepen!" 13 "Tou mor!" zee e tegen heur. Onnure gaisten gingen tou man oet en kropen in swienen. Dou störmde haile koppel mit koegelsgeweld bie schuunte omdeel in t meer en verzoop doar. t Wazzen der wel twijdoezend. 14 Swiendrievers naaiden der oet en bezuunden t haile verhoal rond in loug en stad. Mensken kwammen kieken wat of ter nou persies gebeurd was. 15 Ze kwammen bie Jezus en zagen bezeten man zitten, dij dat haile reziment gaisten in zok had haar, aankled en wel, en bie zien volle verstand. Ze werden der kèl van. 16 Lu dij der bie west haren, vertelden heur hou t ter aan tougoan was mit bezeten man en dij swienen. 17 Ze begunden der bie Jezus op aan te dringen: hai zol oet heur kontrainen vandoan goan. 18 Dou e aan boord ging, vruig man dij bezeten west haar of e mit hom mog. 19 Mor Jezus wol t nait lieden. "Goa noar hoes tou, noar joen volk," zee e tegen hom, "en vertel heur wat de Heer mit joe doan het en hou goud of e veur joe west het." 20 Man ging vot en vertelde overaal in Tienstedenlaand wat Jezus veur hom doan haar. Elkenain ston der versteld van. 21 Dou Jezus mit t schip t meer weer overvoaren was, kwam der n haile bult volk bie hom. Dat was bie t meer. 22 Der kwam ook n sinagogebestuurder aan. Jaïrus was de noam. Dou e Jezus gewoar wer, vuil e veur hom op knijen. 23 Hai zee: "Mien lutje wichtje ligt op staarven. Kom toch mit en leg heur handen op! Den wordt ze weer beter en blift ze in leven." 24 Jezus ging mit hom. n Haile tjucht volk ging der achteraan, ze drokten hom zuver plat. 25 Nou was doar n vraauw dij al twaalf joar mit bloudvluien te doun haar. 26 Ze haar al hail wat ofdokterd en der slim van te verduren had. Aal heur geld haar ze der aan verdoan, mor t was der nait beter op worden, eerder minder. 27 Ze haar heurd wat of ter over Jezus verteld wer, drokte zok deur aal dat volk hèn tot ze stoef achter hom ston, en pakte hail eefkes zien klaaier beet. 28 k Huif bloots zien klaaier aan te kommen, dochde ze, den zel k beter worden. 29 Op slag bludde ze nait meer en ze vuilde bie zokzulm dat ze van heur kwoal òf was. 30 Jezus vernam direkt dat ter kracht oet hom votstroomd was. Middenmaank t volk draaide hai zok om en zee: "Wèl het mie aanwèst?" 31 "Kiek toch ais noar aal dij mensken!" zeden zien leerlingen tegen hom. "Ze drokken joe ja kant plat! En den vroag ie nog: 'Wèl het mie aanwèst!'" 32 Mor hai keek om zok tou om gewoar te worden wèl of dat doan haar. 33 Vraauw, dij wel wos wat of heur overkommen was, kwam trillend van benaauwdeghaid noar veuren, vuil veur hom op knijen en vertelde hom haile woarhaid. 34 "Mien wicht!" zee e tegen heur, "dien vertraauw het die red! k Heb ter vree mit. Bist veurgoud van dien kwoal òf!" 35 Hai haar t nog nait zegd of der kwammen gounent tou sinagogeboas zien hoes oet. "Joen wichtje is al oet tied!" zeden ze. "Woarom zol ie meester nog laanger muien?" 36 Jezus, dij net opving wat of ter zegd wer, zee tegen sinagogeboas: "Wees nait baang, heb ter mor vertraauw in." 37 Hai luit gainain mit zok goan, behaalve Petrus, Jakobus en dij zien bruier Johannes. 38 Ze kwammen bie boas van sinagoge zien hoes. En t was mie doar n boudel, wat of e zag: n gejammer en gejaauwster! 39 Hai ging der tegen in en zee tegen heur: "Woarom aal dij drokte en dat gereer? t Wichtje is nait dood, ze slept allenneg mor." 40 Ze laagden hom oet. Mor hai smeet ze altmoal noar boeten en ging mit pa en moeke van t wichtje en zien kammeroaden in koamer doar t kind lag. 41 Hai pakte heur bie haand en zee tegen heur: "Talita koem!" In ons toal: "Wichtje, ik zeg die: in t èn!" 42 Op slag kwam t wichtje in t èn en laip hènneweer. Twaalf joar was ze. Ze konden der mit heur haile verstand nait bie. 43 Hai gaf heur n stieve inzeggen: "Loat gainain t te waiten kommen!" Hai zee ook nog: "Ie mouten heur wat te eten geven."