Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Marcus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

t Evengelie volgens Marcus 02


01Dou e n poar doagen loater weeromkwam in Kafarnaüm, werden lu gewoar dat e thoes was. 02Der kwam zo'n smak volk bie nkander dat ze alderdeegs tou deur oetpuulden. Hai vertelde heur wat e te zeggen haar. 03Ze brochten n verlamde man bie hom. Vaaier man mozzen hom droagen. 04Omreden ze konden hom vanwegens aal dat volk nait stoef bie hom kriegen, broken ze t dak open boven stee doar of e touhuil. Dou ze t dak openbroken haren, luiten ze man mit bèr en aal omdeel zakken. 05Dou Jezus heur vertraauw zag, zee e tegen verlamde man: "Mien jong, dien zunden worden vergeven." 06Nou wol t gevaal dat doar n poar schriftgeleerden zatten dij der zo heur gedachten bie haren: 07Hou kin dij man zukswat zeggen? Hai lastert God! Wèl aans kin zunden vergeven? 08Jezus haar op slag deur wat of ze dochten en zee tegen heur: "Woarom heb ie ainlieks beswoaren? 09Wat is makkelker tegen n verlamde man te zeggen: 'Dien zunden worden vergeven' of: 'Kom in t èn. Pak dien bèr en goa aan loop'? 10 Mor ik zel joe zain loaten dat Menskenzeun macht het op wereld om zunden te vergeven." Hai zee tegen verlamde man: 11 "Ik zeg die: in t èn! Pak dien bèr en goa noar hoes tou!" 12 En verdold: hai kwam in t èn, pakte votdoalek zien bèr en ging noar boeten tou. Lu stonden altmoal stom verwonderd te kieken, prezen God en zeden: "Zukswat heb wie nog nooit beleefd!" 13 Jezus ging noar boeten tou en laip weer bie t meer langs. Aal t volk kwam op hom òf en hai gaf heur onderricht. 14 Onderwegens zag e Levi, Alfeüs zien zeun, bie t tolhoes zitten. "Kom achter mie aan!" zee Jezus. Levi kwam in t èn en ging achter hom aan. 15 Op n keer zat Jezus bie Levi thoes te eten. Hail wat tolboazen en lu dij t mit wet nait aal te naauw nammen, atten mit Jezus en zien leerlingen mit. Der wazzen noamelk hail wat lu dij achter hom aan gingen. 16 Schriftgeleerden dij bie Farizeeërs heurden, zagen dat e mit wetsovertreders en tolboazen aan t eten was. "Woarom et hai mit tolboazen en zundoars?" zeden ze tegen zien leerlingen. 17 Jezus vernam dat en zee: "Lu dij zond binnen, hebben gain verlet om n dokter, mor zaiken aal. Ik bin nait kommen om lu te nuigen dij wet noakommen, mor dij wet overtreden." 18 Johannes de Deuper zien leerlingen en Farizeeërs deden aan vasten. Zai vruigen aan Jezus: "Woarom vasten Johannes zien leerlingen en Farizeeërs heurent aal, mor joenent nait?" 19 Jezus antwoordde: "Kinnen op bruloft gasten ainlieks wel vasten zolaank as brudeman bie heur is? Zolaank as brudeman bie heur is, kinnen ze toch nait vasten? 20 Mor der komt n tied dat brudeman bie heur vothoald wordt, en den, dij dag, zellen ze vasten. 21 Gain mensk stokt n ol jak oet mit n lap dij nog nait krompen is. Dut e dat aal, den trekt nije lap olde jak kepot en scheur wordt allenneg mor slimmer. 22 Ook dut gainain jonge wien in olde wienzakken. Dut e dat aal, den barsten zakken deur wien. Wien vot - zakken vot! Dat zodounde: jonge wien in nije zakken!" 23 Op n sabbat laip Jezus deur stokken koorn hèn. Onderwegens begunden zien leerlingen oaren te teppen. 24 "Kiek toch ais wat of ze doun!" zeden Farizeeërs tegen hom. "Dat mag ja hail nait op sabbat!" 25 Hai zee tegen heur: "Heb ie nooit lezen wat of David doan het dou hai der maal veurston en hai en zien kammeroaden honger kregen? 26 Hai ging in God zien hoes, Abjatar was dou hogepriester, en at van broden dij op t altoar liggen en dij allenneg priesters mor eten maggen. Boetendes gaf e ze ook aan dij bie hom heurden te eten." 27 Hai zee ook tegen heur: "Sabbat is ter veur mensken en nait aansom! 28 Menskenzeun het t doarom ook over sabbat te zeggen!"